I maj presenterades enkätsvaren för hur företag ser på företagsklimatet i Tingsryds kommun. Som grafen visar är resultatet det sämsta sedan år 2002.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant