TT-Ekonomi

Offentligt sparande minskar

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Statens utgifter ökar kraftigt i år på grund av de senaste budgeternas satsningar, enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) nya prognos. Detta trots att utgifterna för migration och integration faller markant. Samtidigt ökar skatteintäkterna betydligt långsammare då bland annat hushållens kapitalvinster minskar.(TT)

Statens utgifter ökar kraftigt i år på grund av de senaste budgeternas satsningar, enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) nya prognos. Detta trots att utgifterna för migration och integration faller markant.

Samtidigt ökar skatteintäkterna betydligt långsammare då bland annat hushållens kapitalvinster minskar. Även skattesänkningar bidrar till att dämpa skatteintaget.

Sammantaget innebär det att överskottet i det finansiella sparandet i offentlig sektor blir mindre framöver. Som andel av svensk BNP minskar det från 1,3 procent i fjol till 0,5 procent i år. 2019 beräknar ESV att den offentliga sektorns finansiella sparande som andel av BNP minskar till 0,1 procent.

Enligt ESV:s prognos landar BNP-tillväxten på 2,7 procent i år och 1,5 procent 2019.