TT-Inrikes

Barn häktas inte - socialen tar över

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Personer som misstänks för brott men är under 15 år kan gripas av polis, men inte anhållas eller sättas i häkte. Från det första polisförhöret ska sociala myndigheter kopplas in och barn som har begått grova brott ska överlämnas för vård.(TT)

Det är ovanligt att barn som är 15 år eller yngre begår grova våldsbrott. Tio procent av pojkarna i årskurs nio uppgav 2002 att de hade varit delaktiga i att begå grova våldsbrott. 2016 hade andelen minskat till fem procent, enligt en studie som Brottförebyggande rådet (Brå) publicerade förra året. Bland flickor är siffran betydligt lägre och även här syns en nedgång, från två procent till en.

Med grova våldbrott avses i studien att man har slagit någon så att man tror eller vet att denne har tvingats att besöka sjukhus. Undersökningen säger alltså ingenting om hur många barn som begår de allvarligaste brotten, som mord eller mordförsök.

Kan inte dömas

Personer under 15 år kan inte dömas i svenska domstolar utan ska överlämnas till sociala myndigheter för vård. Socialtjänsten kopplas in så fort ett allvarligare brott misstänks.

– Man griper dem för brottet, så där är det ingen skillnad mellan barn och vuxna, men man måste omedelbart ta kontakt med vårdnadshavare och socialtjänst. Socialtjänst eller vårdnadshavare, i den mån det finns någon sådan, måste också vara med vid förhör, säger Hans Lippens, presstalesman på polisen.

En vuxen person som misstänks för ett grovt brott kan anhållas och efter ett beslut i domstol även häktas. Det händer att häktade sitter frihetsberövade flera månader eller till och med längre i väntan på att åtalas. Barn kan varken anhållas eller häktas.

– Men om särskilda skäl förekommer så kan man sättas på någon form av sluten anstalt för ungdomar, säger Hans Lippens.

Sluten ungdomsvård

En brottsutredning där barn misstänks ska genomföras så fort som möjligt och barn som har begått brott kan inte dömas till vanliga straffpåföljder. I stället överlämnas de till socialtjänsten som ansvarar för att vårda barnen. Åtgärder som stödsamtal, kontaktperson, familjebehandling kan bli aktuella, men socialtjänsten har i vissa fall möjlighet att tvångsomhänderta barn.

Socialnämnden eller ett barns vårdnadshavare kan i sällsynta fall begära att en domstol gör en så kallad bevistalan. Det betyder att rätten prövar bevisen för det brott barnet påstås ha begått. Bevistalan görs endast vid misstanke om "särskilt hänsynslösa brott" och resulterar inte i något straff, utan används bara för att fastslå om barnet gjort sig skyldigt till det misstänkta brottet.

Den som är 15 år eller äldre och misstänks för brott behandlas på samma sätt som en vuxen, men påföljderna av en fällande dom blir andra. Domstolar har möjlighet att döma tonåringar till öppen vård eller ungdomstjänst. I särskilt allvarliga fall kan även sluten ungdomsvård bli aktuellt.

– Det är förbehållet de riktigt allvarliga brotten. Sedan är det så att en 15-åring får bara 20 procent av straffpåföljden, så om en vuxen hade dömts till 10 år så blir det två års sluten ungdomsvård, säger Nils Pålbrant, rådman vid Uppsala tingsrätt och specialist på ungdomsmål.