TT-Inrikes

Rätt att stänga av nämndeman

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Solna tingsrätt hade rätt att tillfälligt stänga av en nämndeman efter en omtalad misshandelsdom. Det konstaterar Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag. Nu väntar besked om hon helt ska skiljas från sitt uppdrag.(TT)

– Nu kommer jag att fatta ett slutgiltigt i ärendet om entledigande, och det kommer jag att göra efter den 28 maj. Det beslutet kan man också överklaga, säger Lena Egelin, chef vid Solna tingsrätt.

Den centerpartistiska nämndemannen stängdes av efter att hon varit med och dömt i ett fall som handlade om ett par där en man stått åtalad för att ha misshandlat en kvinna men friats. I domskälen stod bland annat att mannens familj "verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes".

Domen väckte upprördhet när den blev känd, och ledde till att Solna tingsrätt stängde av nämndemannen tillfälligt. Kvinnans lämplighet kan ifrågasättas, menade rätten, eftersom hon "tagit ovidkommande hänsyn" vid bedömningen av fallet.

Det beslutet överklagade kvinnan, eftersom hon hävdar att hon inte sagt eller står bakom det som står i domskälen. Men överklagan avslås alltså. Domaren å sin sida hävdar att hon bara skrivit ner det som de två nämndemännen som ville fria mannen sade under överläggningarna. Hur det egentligen var kommer inte kunna redas ut.

– Vi kommer aldrig att kunna veta mer än att ord står mot ord, eftersom det råder överläggningssekretess, säger Lena Egelin.