TT-Utrikes

USA vill göra det lättare att släppa ut metan

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Trumpadministrationen planerar att göra det lättare för energibolag att släppa ut den miljöfarliga växthusgasen metan i atomsfären. Initiativet är ett av flera på sistone som försvagar USA:s miljölagstiftning, skriver New York Times.(TT)

Metan läcker regelbundet ut vid gas- och oljekällor och anses i hög grad bidra till att förstärka den så kallade växthuseffekten. För att bekämpa klimatförändringarna införde den tidigare presidenten Barack Obama krav om att energibolagen måste övervaka och reparera metangasläckor.

Men bolagen har länge kritiserat reglerna och hävdar att kontrollerna av utsläppen är kostsamma och arbetskrävande. Nu väntas den amerikanska miljömyndigheten EPA och inrikesdepartementet lägga fram förslag som lättar på kraven och tillåter högre utsläpp av metan vid gas- och oljeborrningar.

– De här läckorna kan dyka upp när som helst och var som helst längs produktionskedjan för olja och gas. Ju längre tid det går mellan inspektionerna, desto längre kommer läckor att vara oupptäckta och finnas kvar, säger Matt Watson, specialist på metangasutsläpp vid en amerikansk miljöskyddsorganisation, till New York Times.

På sistone har flera förslag kommit från Trumpadministrationen för att lätta på miljöregleringen för företag. I juli föreslog EPA att reglerna kring koldioxidutsläpp från fordons avgasrör skulle luckras upp. Och i augusti föreslog myndigheten att bestämmelserna om koldioxidutsläpp från koleldade kraftverk skulle ersättas med ett mindre restriktivt regelverk.