Bygglov till gym i Alstermo

Uppvidinge Artikeln publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för ändrad användning av en fastighet i Alstermo.

Det är Linda Gunnarsson som planerar att starta ett gym i träskofabrikens tidigare lokaler.
I plan- och bygglagen finns regler om att lokalen ska vara lämplig för sitt ändamål och tillgänglig också för personer med funktions­nedsättning.
Enligt Boverket får avsteg från detta göras om det finns synnerliga skäl. Miljö- och byggnadsnämnden medger i detta fall ett undantag från tillgänglighetskraven, men om verksamheten utökas i framtiden måste kraven på anpassning uppfyllas.