Elöverkänslig elev har nu börjat skolan i Vetlanda

Uppvidinge Artikeln publicerades

Skolgången för den el­­överkänsliga elev som har varit föremål för utredning i Uppvidinge ser nu ut att ha lösts. Efter flytten till Vetlanda har eleven börjat skolan.

Striden om skolplikt pågick länge i Uppvidinge kommun där familjen bodde tidigare. Föräldrarna bad att barnet skulle få slippa skolplikten men fick beskedet att indragen skolplikt inte finns. Barn- och utbildningsförvaltningen rådgjorde bland annat med jurister på Skolverket och kom fram till att en elev inte kan slippa skolgång på grund av elöverkänslighet. Hemundervisning prövades men fungerade inte. För att göra en skolgång möjlig elsanerades en skollokal men den godtogs inte av föräldrarna och barnet, som under sina elva år aldrig hade gått i skola. Barn- och utbildningsnämnden beslutade om ett vite för föräldrarna i ett försök att få eleven till skolan.
I somras flyttade föräldrarna barnet till Vetlanda kommun.
I Vetlanda kommun har barn- och utbildningsförvaltningen tagit del av utredningen som gjorts i Uppvidinge. Och även där har en lokal elsanerats för att tillmötesgå föräldrarnas krav.
–  Det finns inga gränsvärden att gå efter utan bara riktmärken, och vi har konstaterat att vi ligger under dessa i den delen av skolan, säger Jonny Palmkvist, som är skolchef för barn- och utbildningsförvaltningen.
Eleven har nu börjat på grundsärskolan på Tomaslundsskolan och går andra veckan i en inskolningsperiod på tre veckor.
– Det har inte varit helt friktionsfritt, vi har haft mycket diskussioner men hittills har det gått bra och vi är glada över att ha kommit så här långt, säger Jonny Palmkvist.
Han tror att den process som varit i Uppvidinge har lett fram till föräldrarnas beslut att låta barnet få en skolgång.
– Vi måste se till barnets bästa. Här finns pedagoger med stor erfarenhet som bör kunna möta barnet på ett bra sätt och ge barnet den utveckling det är värt.
Enligt en rapport som han har fått från skolan verkar eleven vara glad och positiv och man har inte heller kunnat konstatera några symtom på elöverkänslighet. Efter inskolningen är tanken att eleven ska vara i skolan cirka fem timmar per dag.
– Där är vi inte än, hittills har det bara varit kortare perioder. Vi ska också diskutera transporten så att den kan lösas på ett bra sätt.