Biogasprojekt som pilotanläggning

Växjö Artikeln publicerades

En unik möjlighet att testa ett nytt koncept i mindre skala, det tycker projektledare Steve Karlsson om det pilotprojekt som kommunen får tillfälle att hysa under 2011.

Att alla Växjöbors matavfall kommer samlas in för att bli biogas från och med 2012 står redan klart, men exakt hur processen kommer se ut är fortfarande ett ämne som är uppe för diskussion.
När gammal mat ska bli biogas måste det rötas i stora anläggningar, och nu startar Växjö kommun tillsammans med JTI - Institutet för jordbruks och miljöteknik ett pilotprojekt för en sådan process. Förhoppningarna är att detta nya koncept som tagits fram, där rötningen sker i två omgångar, ska visa sig vara effektivare och samtidigt kräva mindre energi.
– Det kommer bli väldigt roligt att se vad vi kan förvänta oss av vår framtida anläggning, säger Steve Karlsson, projektledare för biogas i Växjö.
Pilotanläggningen kommer ha en 6 m3 stor rötningskammare, jämfört med fullskalan på ca 6000 m3.
Projektet får stöd av Gastekniskt Center (SGC) och Svenskt Vatten. Pilotanläggningen kostar 4 miljoner varav Växjö kommun står för cirka 1 miljon.