Bostadsköa kan kosta pengar

Växjö Artikeln publicerades

Från 1 juli måste alla som söker lägenhet i allmännyttan börja betala för att stå i bostadskö.
Och förnyar man inte sin ansökan två gånger per år åker man ur kön. Det föreslår den borgerliga alliansen i Växjö.

Växjö kommuns tre allmännyttiga bostads­bolag har i?dag en gemensam hemsida där folk kan söka bostäder och ställa sig i kö, Boplats Växjö, samt en fysisk mötesplats, Bobutiken på Kungsgatan.
En utredning har nu gjorts som visar hur Boplats Växjö fungerar jämfört med motsvarigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
1 juli i år är det tänkt att en modell liknande dem i storstäderna ska införas i Växjö.
Nyheterna är:
?Bostadssökande ska betala en administrativ avgift på 100 kronor per år. Dessutom införs ett krav på att man måste förnya sin ansökan två gånger per år för att behålla platsen i kön. Allt i ett försök att få bort så många som möjligt som bara slentrianmässigt ställer sig i bostadskön.
?? Privata hyresvärdar ges möjlighet att teckna samarbetsavtal med kommunen som innebär att de kan annonsera ut lediga hyresrätter på Boplats Växjö.
Enligt utredningen hade Boplats Syd som innefattar Malmö, Lund, Staffanstorp, 30?000 registrerade användare 2012.
På Boplats Växjö fanns i?fjol hela 60 000 registrerade användare.
-Det har inneburit att i stort sett hela Växjö stått i bostadskö. Detta visar bara att vi inte kan fortsätta som vi gjort, säger Bo Frank (M).
Storleken på köavgiften, 100 kronor om året, ser han som ”högst rimlig”.
-Med detta lyfts också kostnaderna för Bo­butikens verksamhet från hyresgästerna till de som står i kön.
Orsaken att man släpper in privata hyresvärdar i sy­stemet är att bredda utbudet och göra det enklare för de bostadssökande att hitta lägenhet.
Kommunalrådet Per Schöldberg (C) tror att man kan utveckla Boplats Växjö till ett viktigt kommunikations- och stati­stikinstrument.
I vilka områden vill folk bo, vilken standard på lägenheterna önskas, vad är Växjöborna beredda att betala i hyra, är något av det som kan åskådliggöras.
-Vi kan på så sätt få bättre underlag och bättre förståelse för framtidens behov på bostadsmarknaden.
Socialdemokraterna tycker att förslaget till största delen är bra men har invändningar.
-Vi från kommunen har ju uppmanat både äldre och ungdomar att ställa sig i kön för att samla poäng. Även en låg avgift kan förhindra detta. Så jag tycker inte en avgift är bra, säger Charlotta Svanberg (S) och tillägger:
-Och egentligen tycker jag att kraften borde läggas på att bygga nya bostäder, inte att förändra bostadskön.