Buffert med bränsle som ska värma Växjö

Växjö Artikeln publicerades

I Tunatorp strax utanför Växjö har Nevoa, en av de stora på en allt hetare svensk biobränslemarknad, inlett samarbete med transportföretaget Alwex. Här buffras nu biobränsle i en terminal som ska garantera att värmeverket i Växjö får utlovade leveranser.

Neovas avtal med Veab träder i kraft den 1 september och innebär att fler än tusen lastbilar med släp ska lämna sina laster av träflis och andra sorters biobränslen på värmeverket i Växjö under det närmaste året.
Terminalen i Tunatorp där lagren av till exempel bränsleved, grot (grenar och toppar) och färdig flis redan hunnit växa sig ganska stora, ska garantera att avtalade volymer av olika bränslekvaliteter alltid finns till hands för att värma Växjöborna.
Men en stor del av bränslet kommer också att gå till värmeverket direkt från skogen där det flisats vid bilväg eller från träbearbetande industrier.
– Veab är en nygammal kund och ett av 30-talet större externa värmeverk i landet som vi har avtal med, säger Daniel Nordin, regionansvarig för Neovas träbränslehantering i Götland där fyra nya inköpare, bland annat i Växjöområdet nyligen anställts.
– Neova verkar över nästan hela landet och hanterar totalt drygt en miljon skogskubikmeter skogsflis årligen. Nya aktörer har kommit till men vi ska vara en av de främsta, säger han.
Råvaran köps in från sågverk och andra träbearbetande industrier, enskilda skogsägare eller via skogsförvaltare. Synen på framtiden är förväntansfull.
– Marknaden är stabil med stor potential att öka ytterligare. Nya värmeverk i Kalmar och Karlskrona är bara ett par exempel i Götaland och de verk som redan finns blir större, säger Daniel Nordin.
I Tunatorp disponerar Neova ett hektar mark av de totalt sju hektar som Alwex förfogar över här för en återvinningsstation.
Michael Ljunggren på Alwex är ansvarig för anläggning och berättar att det här hanteras stora mängder material ur vilket det utvinns grus och jord av olika kvaliteter.
– Hit kommer bland annat mer än 10 000 ton rivningsbetong varje år. Det förvandlas till olika fraktioner som kan användas till att från sättgrus till fyllnadsmaterial i skogsbilvägar, säger han.
– Platsen ligger rätt med flygplatsen som närmaste granne. Krossar och flismaskiner kan användas utan att störa. Vi har varit här i tio år, förklarar Henrik Engström, affärsområdeschef på Alwex Transport som sysselsätter 450 chaufförer och ägs av 80 åkeriföretag av varierande storlek.
– Samarbetet med Neova innebär att vi får ett ben till och att säsongerna jämnas ut. I den övriga verksamheten här rullar bilar mest under sommarhalvåret, med biobränslet blir det mer vintertid. Jag ser flera samordningsvinster när vi ska se till att bilarna är fullastade i alla riktningar, säger han.
Neova föddes 2006 som en sammanlagning av SÅBI och Råsjö Torv. SÅBI hade från början bildats av köpesågverken för att marknadsföra och sälja sågverkens biprodukter medan Råsjö Torv var landets största producent av energi- och växttorv med Hasselfors garden som ett varumärke. Neova har i dag ett 60-tal torvtäkter, bland annat utanför Ljungby, Vislanda och Stockaryd.