Färre skoldagar för att spara

Växjö Artikeln publicerades

De borgerliga vill minska antalet skoldagar till det lägsta som lagen tillåter. Allt för att spara pengar.
– Vi får i stället se till att ha bra kvalitet under de dagar vi har, säger Stefan Bergström (FP), ord­förande i skol- och barnomsorgsnämnden.
Dåligt förslag, tycker oppositionen.

När ärendet om läsårs­tiderna för 2014/2015 behandlades i skol- och barnomsorgsnämndens arbetsutskott föreslog de styrande allianspolitikerna att minska antalet skoldagar från dagens 180 till 178. Allt för att spara­ pengar. Just 178 är det minsta antal dagar som skollagen tillåter en kommun att ha.
Besparingen beräknas bli cirka 800 000 kronor och ligger främst i minskade kostnader för skolmat och skolskjuts.
– Vi har fått en budget och den har vi uppdraget att försöka sköta. För oss är varje krona viktig, att se till att vi använder pengarna på rätt sätt, säger Stefan Bergström.
Han menar att det viktiga inte är hur många dagar eleverna går i skolan utan kvalitén på utbildningen. Två dagar färre på ett läsår kan alltså kompenseras med en effektivare och bättre undervisning, enligt Bergström.
– Om vi inte gör detta måste vi istället tunna ut på resurserna i skolan.
Men oppositionen gillar inte förslaget.
– Jag tycker detta rimmar illa med ambitionen att Växjö ska vara en skolstad, säger Martin Edberg (S), vice ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden.
Han anser också att förslaget går stick i stäv med nämndens ambitioner att lyfta resultaten och meritvärdena i grundskolan.
– Tror man att ungarna lär sig något om de är i skolan, vilket jag tror, är det ju i skolan de ska vara.
– Att nu minska på skoldagarna är ett sätt att inte vilja ge barnen tillräckligt mycket utbildning, tycker vi.
Vad skulle alternativet vara?
– Man måste kunna försöka hitta besparingarna någon annanstans, så långt ifrån barnen som möjligt.
Enligt Martin Edberg vill han och hans parti att dagens 180 skoldagar behålls. När sedan budgeten tillåter ska läsåret utökas med några dagar.