Företagarkritik mot "socialt företag"

Växjö Artikeln publicerades

Växjö ska starta ett nytt kommunalt bolag. Ett "kommunalt Samhall".
– En gråzon, anser en skeptisk Olle Termén, regionchef för organisationen Företagarna i Kronoberg.

Bolaget har fått namnet VIA (Vägen till inkludering och arbete).
Enligt Willemo Carlsson (m), ordförande i nämnden för arbete och välfärd, är verksamheten i Via avsedd för personer som av olika orsaker har svårt att få sysselsättning på den ordinarie arbetsmarknaden.
Kommunen har i dag en funktion på Hjalmar Petris väg där flera arbetslag utför tjänster och tillverkar olika produkter. Det finns bland annat en smedja och en textilverkstad. Verksamheten är i stort sett bara riktad till kommunens förvaltningar.
Men genom Via ska också världen utanför förvaltningarna tal del av dessa tjänster och produkter. Enligt Willemo Carlsson kan så mycket mer rymmas inom Via:s ramar, exempelvis legotillverkning för industrin.
– Via är ett socialt företag som inte är vinstdrivande.
Eventuellt kommer Via också att organisera in- och uthyrning av personal.
– Bolaget kan bli ett omvänt bemanningsföretag. Om någon anställd på ett vanligt företag i Växjö hamnar i en besvärlig situation kan Via hyra in den personen tillfälligt. Alternativet kanske istället hade varit avsked.
Blir inte Via en konkurens med det lokala näringslivet?
– Konkurrenslagens och kommunallagens bestämmelser medger att en kommun får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge anställning åt personer med till exempel funktionshinder, säger kommunjuristen Garo Lorfalk som menar att upplägget påminner om Samhall fast i kommunal regi.

Men Olle Terméni Företagarna är skeptisk.
– Det är behjärtansvärt och viktigt att människor får en vettig sysselsättning. Men det blir alltid problem när man bildar ickekommersiella företag. Vanliga företag riskerar att utsättas för en konkurrens som slår undan benen för dem.
Ska upplägget med sociala företag fungera måste det hittas samverkansformer med de kommersiella företagen så att varor och tjänster slussas ut på marknadsmässiga villkor, enligt Termén.
Willemo Carlsson lovar en nära dialog med företagsorganisationerna.
– Vi inser balansgången.
Carlsson säger att målsättningen är att de Via-anställda så småningom ska försörja sig på den öppna arbetsmarknaden.
Arbetet med att bilda aktiebolaget väntas pågå under hela 2011 och Via tros vara igång under 2012.