Frank utesluter inte skattesänkningar

Växjö Artikeln publicerades

Växjö kommun gick 148 miljoner kronor plus 2010. Det visar det preliminära bokslutet. Och Bo Frank utesluter inte skattesänkningar.

Förklaringen till överskottet är enligt kommunledningen högre skatteintäkter och högre tillfälliga statsbidrag än budgeterat samt sänkta sjukförsäkringspremier.
– Det är ordning och reda på Växjös finanser. Kommunens medarbetare har gjort ett bra arbete, konstaterar kommunalrådet Bo Frank (M).
– För sjätte året i rad gör vi stora överskott i bokslutet. Som jag ser det möjliggör detta både utbyggd kommunal service och en möjlighet att sänka skatten.
Senast skatten i Växjö sänktes var 2009 och då med 20 öre.
Hur stor kan skattesänkningen bli denna gång?
– Det kan jag inte säga. Alliansen får titta på detta i kommande budgetdiskussioner, säger Frank.
Inräknat 2010 ligger de senaste årens samlade överskott på 591 miljoner kronor. Pengar att spara i ladorna till sämre tider, men också att använda i verksamheten.
Oppositionsrådet Charlotta Svanberg (S) säger:
– Jag anser att det behövs mer resurser till exempelvis skolan.
Hon nämner också nämnden för arbete och välfärd som gick back med flera miljoner och där de stora utgifterna ligger på ekonomiskt bistånd. Inte minst borde det satsas på mer förebyggande verksamhet, menar hon.
Charlotta Svanberg menar att det förpliktigar att lägga pengar på hög. När medborgarna ser att kommunen går plus år efter år kräver de också handling, antingen i form av skattesänkningar eller att det satsas mer på till exempel skola och omsorg.
Kan du tänka sänka skatten?
– Ja, har vi en bra ekonomi kan jag tänka mig det, men jag kan också tänka mig att höja den om det behövs.
Hon hänvisar till oppositionens kommande budgetförslag.
* Omsorgsnämnden redovisar ett överskott med 29 miljoner.
* Skol- och barnomsorgsnämnden redovisar ett överskott på 20 miljoner.
* Gymnasienämnden redovisar ett underskott på 2 miljoner. Orsaken är bland annat att fler elever än förväntat valde utbildning hos annan huvudman
* Tekniska nämnden redovisar ett underskott på fem miljoner på grund av ökade kostnader för snöröjning. VA-verksamheten redovisar ett överskott på sju miljoner beroende på ökade avgiftsintäkter samt lägre kostnader för drift av den nya vattenförsörjningen från Bergaåsen.??
* Nämnden förarbete och välfärd visar ett underskott på 13 miljoner som helt hänförs till det ekonomiska biståndet som överskred budget med 33 miljoner.
* Befolkningen växer med cirka 1 000 personer per år och överstiger nu 83 000 personer. Under 2010 färdigställdes 389 nya bostäder och byggandet av 278 bostäder påbörjades.
För 2011 väntas dock försämrade ekonomiska förutsättningarna genom utfasning av det statliga konjunkturstödet och en fortsatt svag ökning av skatteintäkterna.
– Dessutom riskerar det ekonomiska biståndet att permanentas på en betydligt högre nivå än före finanskrisen, varnar ekonomichefen Ingemar Waldemarsson.