Jas Gripen-plan drar in över Växjö

Växjö Artikeln publicerades

Under måndagen och tisdagen kommer att antal av Försvarsmaktens Jas Gripen-plan till Växjö.

Exakt när planen kommer till Växjö Småland airport är i nuläget oklart men enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten är besöket en del av den nu pågående försvarsövningen Aurora 17.

Planen är till vardags stationerade i på Blekinge Flygflottilj, F 17, i Ronneby men som en del av övningen kommer Flygflottiljen att ombasera planen till Växjö.

I december 2016 fångades en Gripen-flygning över Växjö på film:

Under måndagen och tisdagen kommer ett antal Jas Gripen-plan till Växjö Småland airport.
Foto: Johan Nilsson / TT
Under måndagen och tisdagen kommer ett antal Jas Gripen-plan till Växjö Småland airport.

Fakta

Fem snabba om Aurora 17

Uppgift: Övningen bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Den genomförs i luften, på marken och till sjöss i samverkan med ett flertal myndigheter och andra länder.

Genomförande: 11-29 september i främst Mälardalen, Göteborgsregionen samt på och runt Gotland.

Storlek: Cirka 19 000 personer

Antal deltagande nationer: 8

Mer information: forsvarsmakten.se/aurora

Visa mer...

VXONews var första med att rapportera om Jas-planens ombasering till Växjö.