De röda markeringarna visar var utbyggnaden föreslås. Den mörkblå markeringen visar Välle broar som snart är färdigutbyggt. Siffran 1. Sigfridsområdet, 2. Brände udde, 3. Universitetet, 4. Limnologen syd, 5. Torparängen, 6. Sallhagen och 7. Jonsboda.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant