Kulturparken får inte ta över Emigrantinstitutets samlingar

Växjö Artikeln publicerades

Kulturparken Småland får inte ta över Emigrantinstitutets samlingar. Det beslutades på ett infekterat styrelsemöte under onsdagen.

I november i fjol beslutade styrelsen för stiftelsen Emigrantinstitutet att stiftelsen skulle avvecklas.
Kulturparken Småland - och dess ägare Landstinget Kronoberg och Växjö kommun - gjorde då omedelbart klart att man vill ta över institutets omfattande samlingar, arkiv och bibliotek.
Inför onsdagens styrelsemöte hade Kulturparken också lämnat in en begäran om ett övertagande. Men förslaget röstade ner, med minsta möjliga marginal. Styrelsens ordförande, Harald Runblom, röst fick fälla avgörandet.
– Det var ett mycket infekterat möte, säger han.
Enligt Harald Runblom saknade Kulturparkens förslag till övertagande substans.
– De förklarar inte vad de vill med samlingarna, har inga idéer om vad de ska göra och inte heller vad som ska ske med personalen.
Det råder sedan flera år tillbaka en mer eller mindre öppen konflikt mellan Emigrantinstitutet å ena sidan och Kulturparken Småland och ägarna landstinget och Växjö kommun å andra.
Kommunen och Landstiget ströp bidragen till Emigrantinstitutet när de vägrade bli en del av Kulturparken Småland. Och det är just de förlorade bidragen som är en avgörande faktor till Emigrantinstitutets svåra ekonomiska situation som har lett fram till beslutet att avveckla stiftelsen.

Lär mer i fredagens papperstidning.