Pedagoger kränkte elev – får skadestånd

Växjö Artikeln publicerades

Pedagogerna på Ringsbergskolan lyfte, höll fast och släpade en elev i armar och ben. Det konstaterar Barn- och elevombudet som rekommenderar kommunen att betala 20 000 kronor i skadestånd till pojken.

I våras anmälde pojkens föräldrar en händelse till Barn- och elevombudet BeO. I anmälan skriver föräldrarna att deras barn blivit mobbat så gott som dagligen i tre år, pojken har fått höra både fula ord och blivit slagen. Den specifika händelsen som anmäldes inträffade i januari då pojken kommit i bråk med en annan elev. Pedagogerna skiljde eleverna åt och enligt föräldrarna höll personalen fast deras pojke och släpade upp honom för två stentrappor till ett personalrum.
Barn- och elevombudet konstaterar att det aldrig är tillåtet att använda kroppslig bestraffning. BeO menar att pedagogerna gjorde rätt som ingrep i situationen men när de ”genom att lyfta NN i armar och ben samt dra i NN, passerade gränsen för när ingripandet blev oproportionerligt”. BeO anser att pedagogerna har brukat våld mot pojken.
Skol- och barnomsorgsnämnden ansåg inte att skolpersonalen kränkt eleven. I sitt svar inför BeO:s beslut skrev förvaltningschef Mia Granqvist och nämndens ordförande Patric Svensson (FP) att personalen handlade för att garantera elevernas trygghet och säkerhet.
Pojkens pappa tycker det känns skönt att ärendet avgjorts, det har varit en jobbig tid för familjen.
– BeO använder starka formuleringar. Det är bra. Det skolan gjort finns inte på kartan. Jag vet att barn inte alltid gör som man vill men det går att göra andra saker än att slita i dem, säger pappan.
Att BeO vill ge pojken ett skadestånd på 20 000 kronor ser inte pappan som det viktigaste.
– Det viktigaste är att tala om för skolan att man inte får behandla barn så, att det finns gränser. Barnen ska kunna lita på lärarna, de ska vara en trygghet, säger pappan som berättar att pojken idag mår bra.
Förvaltningschef Mia Granqvist ville igår inte kommentera innehållet i rapporten eftersom hon inte läst igenom den ordentligt. Hon ville dessutom först prata med rektorn och medarbetarna.
– Men vi får ju konstatera att de bedömt det som att vi uppträtt kränkande mot eleven. Det är viktigt att ta lärdom av händelsen så den inte upprepas, vi har nolltolerans sådant här får inte hända. Det är inte vanligt att vi får skadeståndskrav på oss, det är en helt ny situation för mig, säger Mia Granqvist.
Växjö kommun har tre veckor på sig att ta ställning till om man ska acceptera beslutet eller driva ärendet vidare.