Personer med ADHD drabbas av hårdare körkortskrav

Växjö Artikeln publicerades

Ungdomar med ADHD som ska genomgå läkarundersökning inför körkortstillstånd tvingas vänta orimligt länge. En pappa anmäler landstinget till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Sedan 1 maj 2008 har Vägverket skärpt kraven för körkortstillstånd. Personer med neuropsykiatriska funktionshinder, som ADHD, måste genomgå läkarundersökning för att få sitt körkortstillstånd. Skälet till skärpningen är att personer med svåra uppmärksamhets- och koncentrationsproblem utgör en större risk i trafiken.
En pappa i länet, som har vänt sig till barn- och ungdomspsykiatrin, fick beskedet att väntetiden är mycket lång. Det tar uppemot sju månader för hans 16-årige son som har ADHD att få ett intyg.
– Man straffar de här ungdomarna på detta sätt, intygsskrivande är inte prioriterat och det görs bara någon enstaka läkarundersökning av det här slaget i månaden, säger pappan.
Han vill därför att DO ska pröva ärendet eftersom han anser det vara diskriminerande.
Pappan tycker att det borde vara möjligt att skynda på de här undersökningarna. Den läkare som skriver intygen finns inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Ett sätt vore att lägga ut det på någon annan aktör.
Verksamhetschefen vid BUP, Solveig Svensson, medger att väntetiden är för lång:
– Ökningen är oroväckande och jag förstår pappans reaktion.
Psykiatrin arbetar nu hårt med att minska köerna till utredning och behandling inom neuropsykiatrin. Detta gäller både barn och vuxna.
– I det läget har körkortsutredningarna tvingats komma åt sidan.
Ju fler personer som utreds och som får neuropsykiatriska diagnoser, desto fler körkortsintyg kommer att behövas.
– Kraven på intyg ökar hela dagen.
Solveig Svensson påpekar att BUP måste prioritera hårt när resurserna är begränsade. Utredning och behandling prioriteras högst.
– Frågan om intygen är nu uppe till diskussion. En lösning kan vara att köpa uppdragen. Men vi ser genom hela området för att få ned väntetiderna, säger Solveig Svensson.