Politiker spånar idéer

Växjö Artikeln publicerades

Ett omfattande program med massor av åtgärder som ska lindra lågkonjunkturen ligger nu på Växjöpolitikernas bord.

Nu är det upp till de folkvalda att bestämma vad som ska bli verklighet och inte.Kommunens så kallade framtidsgrupp har arbetat med att skaka fram olika åtgärder som dels kommunen själv kan ansvara för, dels genomföra tillsammans med andra aktörer, exempelvis regionförbundet.
Det handlar bland annat om utbildning, nyföretagande, infrastuktur, konkurrensutsättning och särskilda ungdomssatsningar.
En viktig fråga är byggandet som man vill elda på ordentligt.

För att stärkaattraktionskraften för regionen måste kommunen arbeta hårt för de långsiktiga projekten, exempelvis Arenastaden, Klimatcentrum och Linnéuniversitetet, föreslår framtidsgruppen.
–?Här finns också regionfrågan och kommunikationer till och från Växjö som viktiga bitar att arbeta med, säger kommunalrådet Bo Frank (m).
–?Vissa redan planerade projekt vill vi tidigarelägga, säger kommunalrådet Charlotta Svanberg (s).
Som exempel på detta nämner hon utbyggnad av gång- och cykelvägar och investeringarna i vatten- och avloppsnätet.
Det planeras också att anordnas bomässa i vår där aktörer på byggmarknaden finns representerade.

I syfte attstimulera nyföretagandet och skapa fler jobb nämns ett tvåårigt projekt kring kvinnors företagande.
– Det är viktigt eftersom vi ligger riktigt dåligt till när det gäller kvinnligt företagande, säger Charlotta Svanberg.
Enligt kommunledningen pågår också ivriga satsningar för att locka hit företag både från Sverige och utlandet.
Den politiska majoriteten och oppositionen verkar ganska överens om de grova riktlinjerna.
– Vi är inte överens om allt, men det måste finnas en kompromissvilja, säger Svanberg.

Ett områdedär åsikterna går isär är när kommunal verksamhet ska konkurrensutsättas, läggas ut på entreprenad.
Satsningar för att bromsa arbetslösheten bland ungdomar är också något som framtidsgruppen nämner som viktiga. Bland annat vill man hitta konkreta alternativ till passivt bidragsberoende för alla unga med försörjningsstöd. Exakt vad är oklart.

Bo Frankmenar att det mycket väl går att både gasa och bromsa samtidigt, att inte tillåta att den kommunala verksamheten expanderar men också att satsa för att komma ut stärkta när krisen är över.
–?Jag tror att Växjö i en jämförelse kommer att lyckas bra. Det beror på att vi varit försiktiga med pengarna.
Hur det blir med detta återstår att se. Exakt vad som kommer att främjas i den raden av idéer och förslag från framtidsgruppen är oklart. Efter kommunfullmäktigesammanträdet i juni, då budgeten för 2010 spikas, vet vi mer.