Prisas för jämställdhetsarbete

Mie Jernbeck och Carin Högstedt får Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl.

Växjö

Mie Jernbeck prisas för sitt arbete som ambassadör för Växjö, bland annat för sin delaktighet i olika nätverk. Carin Högstedt uppmärksammas för sitt engagemang för jämställdhet som visats på många olika sätt. Tillsammans ansvarade Mie och Carin för Kvinnor Kan-konferensen i Växjö år 2002.