Problem som borde åtgärdas

Växjö Artikeln publicerades

Kvinnor prioriterar barn före karriären, därför tar det längre tid för dem att bli certifierade och senare auktoriserade revisorer. Det menar nyblivna civilekonomerna Besarta Hulaj och Daniel Nilsson.

En annan förklaring till att kvinnor i snitt tar fem år och tio månader på sig att bli certifierade revi­ sorer, jämfört med fem år för män, kan vara inställ­ ningen från arbetsgivaren – revisionsbyrån. Det konstaterar Besarta Hulaj och Daniel Nilsson i sitt examensarbete Kvinnliga karriärstrategier i revisionsbranschen.
– Byrån kan se det som en signal att kvinnor pri­ oriterar familjen före karriären om de inte kom­ mer tillbaka snabbt efter föräldraledigheten, säger Daniel Nilsson.

I sitt examensarbeteintervjuade de två auktoriserade kvinnliga revisorer med barn samt en manlig certifierad revisor inför utskicket av 963 enkäter. Samtliga godkända och auktoriserade revisorer som utexaminerats de senaste fem åren fick enkäten. Drygt en fjärdedel svarade vilket är en hög svarsfrekvens i sammanhanget. När de mätte certifieringstiden togs föräldraledighet och tjänstledighet bort.
– Ändå tar det längre tid för kvinnor. Vi kom fram till att mäns föräldraledighet inte påverkar certifieringstiden. Kvinnors gör det, säger Daniel Nilsson.

Av tradition ansesmän ha lättare att skaffa kunder, nätverk och få kontakt med de rätta personerna menar Besarta Hulaj och Daniel Nilsson. När revisorsassistenter anställs är hälften kvinnor men ju högre på karriärstegen man kommer desto färre kvinnor: 2012 års siffror visar att 62 procent av de godkända revisorerna är män, 72 procent män finns bland de auktoriserade. På delägarsidan är 92 procent män.
– Det är anmärkningsvärt. Kunskap ska avgöra men vi fann att annat prioriterades i branschen, säger Besarta Hulaj.
I sin analys diskuterar de nyutexaminerade civilekonomernas två möjliga orsaker.
– Byråerna vill ha hängivna medarbetare som ställer upp på arbetstiderna som under högsäsong ligger på 54 timmar i veckan, säger Besarta Hulaj.

Revisorer förväntasvara tillgängliga för klienterna och generera vinst till revisionsbyrån. En aspekt är att medarbetare som är föräldralediga länge halkar efter kunskapsmässigt. Den andra möjliga orsaken är att kvinnor ser föräldraskapet som viktigare under barnens förstaår.
Daniel Nilsson och Besarta Hulaj tog i förra veckan examen från civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning. Daniel har precis börjat jobba som revisorsassistent på Pricewater­ house Cooper, Besarta letar jobb.
Hur längs ska ni vara föräldra­ lediga i framtiden?
– Det blir inga barn förrän jag blivit certifierad, det kan jag lova! Jag ska absolut förkorta föräldraledigheten till tre, fyra månader men det gäller att ha en partner som ställer upp, säger Besarta Hulaj.
– Jag kommer nog tillbaka rätt snabbt, tre, fyra månader, säger Daniel Nilsson.