Protest mot att privatisera lokalvård

Växjö Artikeln publicerades

"Vi är enade vi är starka..."
Det var många som ville visa sitt missnöje med alliansens förslag att privatisera lokalvården. Men förgäves.

Utanför kommunhuset i Växjö samlades på onsdagen ett 40-tal anställda inom skolans kök och städ för att protestera mot planerna på att konkurrensutsätta lokalvården.
Plakat var resta mot skyn men inga kamprop hördes.
– Vi är så besvikna, varför riva upp något som fungerar, sa Katarina Schreiber och fick medhåll av kollegerna Lena Sälgfors och Karin Lindoff, alla från Torpaskolan.
Under mediebevakning tågade folksamlingen in i kommunhuset och upp B-salen där skol- och barnomsorgsnämnden skulle fatta sitt definitiva beslut.
Åhörarna fick ställa frågor till politikerna som bland annat rörde konsekvenserna när privata intressen tar över.
– Vad händer med oss, undrade en kvinna som så många andra var orolig för att behöva gå ned i tjänst eller till och med tvingas ut i arbetslöshet.
– Det är omöjligt att detta läge svara på alla detaljer, sa Patric Svensson (FP), ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden.
Han sa dock att det kommer att bli svårare för de anställda att hitta kombinationstjänster i samma utsträckning som idag, det vill säga att kombinera städjobb och köksjobb.
Martin Edberg (S) tyckte att alliansens förslag bara handlade om borgerlig ideologi, att privatisera och utan att se till konsekvenserna.
Patric Svensson försvarade sig med att det handlade om pengar, pengar som kan användas till annat inom skolan.
Efter en halvtimmes politisk debatt föll det avgörande klubbslaget. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade att lokalvården ska konkurrensutsättas. Samtliga oppositionspartier reserverade sig mot beslutet.
Dagen innan, på tisdagens fullmäktigesammanträde fick Patric Svensson ta emot en protestlista med namnunderskrifter av 115 elever på Ringsbergskolan. De flesta lärarna hade också skrivit under.