Skyddet från svininfluensasprutan

sitter kvar

Växjö Artikeln publicerades

När pandemin slog till förra året var kronobergarna snabba med att låta vaccinera sig. 64 procent tog sprutan och bland barnen var det nio av tio.
–Det finns mycket kvar av vaccinet Pandemrix, men nu ges det inte. Det ska vara i speciella fall, säger smittskyddsläkare Arne Runehagen.
169 personer i Kronobergs län fick diagnosen svininfluensa och 18 behövde sjukhusinläggning. I hela landet dog 31 personer av sjukdomen.
Kostnaden för Landstinget Kronoberg var 16 miljoner kronor för vaccinationerna. För att täcka denna kostnad fick man ersättning från staten.
– Pandemrix var ett effektivt vaccin. Immunitetsstudier visar att skyddet fortfarande sitter i under denna säsong.
Biverkningarna av vaccinet var dock fler än vid vanligt säsongsvaccin och nu utreds om läkemedlet kan ha orsakat narkolepsi bland barn. Narkolepsi är en ovanlig hjärnsjukdom som innebär att man drabbas av plötsliga sömnattacker, hallucinationer och muskelslapphet. Sverige och Finland som vaccinerade flest barn mot svininfluensa har haft en klar ökning av barn med narkolepsi.

När pandemin slog till förra året var kronobergarna snabba med att låta vaccinera sig. 64 procent tog sprutan och bland barnen var det nio av tio.
–Det finns mycket kvar av vaccinet Pandemrix, men nu ges det inte. Det ska vara i speciella fall, säger smittskyddsläkare Arne Runehagen.
169 personer i Kronobergs län fick diagnosen svininfluensa och 18 behövde sjukhusinläggning. I hela landet dog 31 personer av sjukdomen.
Kostnaden för Landstinget Kronoberg var 16 miljoner kronor för vaccinationerna. För att täcka denna kostnad fick man ersättning från staten.
– Pandemrix var ett effektivt vaccin. Immunitetsstudier visar att skyddet fortfarande sitter i under denna säsong.
Biverkningarna av vaccinet var dock fler än vid vanligt säsongsvaccin och nu utreds om läkemedlet kan ha orsakat narkolepsi bland barn. Narkolepsi är en ovanlig hjärnsjukdom som innebär att man drabbas av plötsliga sömnattacker, hallucinationer och muskelslapphet. Sverige och Finland som vaccinerade flest barn mot svininfluensa har haft en klar ökning av barn med narkolepsi.