Snabbare tåg till Kalmar utreds

Växjö Artikeln publicerades

Snabbare tåg mellan Kalmar och Alvesta kan bli verklighet. Nu ska ärendet utredas av Trafikverket.

Trafikverket kommer att genomföra en förstudie på uppdrag av Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Växjö Kommun och Kalmar kommun. Detta för att se över möjligheten att korta restiden betydligt till och från Kalmar. Förhoppningen är att höja den högsta tillåtna hastigheten till 200 kilometer i timmen. Beslutet togs på torsdagen av intressenterna tillsammans.
Förstudien ska bland annat lista vilka åtgärder, exempelvis plankorsningar, signaler, bangeometri och banunderbyggnad, som kan behövas genomföras för att hastigheten ska kunna höjas.
Utredningen ska presenteras 1 september i år och kostnaden på 250 000 kronor fördelas lika mellan de olika intressenterna.

MATS ANDERSSON/BAROMETERN
ANNA FRITZÉN/SMP