Socialsekreterare varnad

Växjö Artikeln publicerades

Socialsekreteraren misstrodde sin kollegas insats i en familj. Och loggade in sig i den sekretessbelagda personakten 20 gånger.
– Jag och hela familjen känner oss oerhört kränkta av det här, säger kvinnan som ärendet handlar om.

För familjen handlar det om ytterst känsliga uppgifter som socialsekreteraren kunnat ta del av genom att gå in och titta i den digitaliserade personakten.
– Vi är hemskt ledsna för att det blivit så här. Där står ju allt om oss. Mitt förtroende sjönk rejält för dem, säger den drabbade kvinnan till Smålandsposten.
Socialsekreteraren arbetar i en kommun i Kronobergs län. Hon avslöjades vid en stickprovskontroll, där inloggningarna hos ett antal slumpmässigt utvalda personer granskades.
Enligt chefen på socialsekreterarens enhet har hon under hösten loggat in sig ett 20-tal gånger i personakten, trots att hon inte har med ärendet att göra.
– Det är mycket, mycket allvarligt. Det skadar förtroendet. Alla i personalen känner till att det inte är tillåtet att göra så, säger han.
Socialsekreteraren vill själv inte ge någon förklaring till varför hon gått in i ett ärende som handläggs av en kollega.
– Jag har absolut inga kommentarer, säger hon.
Men enligt hennes chef ska det ha handlat om att hon hade synpunkter på hur ärendet hanterades.
– Det fanns en oro för att vi inte hade agerat tillräckligt kraftfullt i det här ärendet. Och då ville hon se vad som skedde och gick in i det här verksamhetssystemet.
Socialsekreteraren har tilldelats en varning, en arbetsrättslig åtgärd som innebär att hon riskerar att få sparken om hon inte håller sig till reglerna.
Alternativet hade varit att polisanmäla henne för olaga dataintrång.
Att både polisanmäla och varna strider mot de allmänna bestämmelserna som arbetsgivare och fack har förhandlat fram.
– Det är inte tillåtet med dubbelbestraffning. Vi valde att utdela en varning i stället för att göra en polisanmälan. Sedan kan ju den enskilde göra en polisanmälan, säger kommunens personalchef.
Kvinnan i familjen, som fick information om vad som hänt i onsdags, säger till Smålandsposten att de kommer att göra en polisanmälan för olaga dataintrång och även kontakta Socialstyrelsen.
– Jag tänker anmäla dem. Sedan vill jag att alla anställda på socialförvaltningen ska veta vad som hänt. Man vet ju inte vad de gör för fel där.