Swedbanks vd fick en miljon kronor mer 2018

Ekonomi Artikeln publicerades

Swedbanks ordförande Lars Idermark, som också är vd för Växjöbaserade Södra har ett arvode på 2,9 miljoner kronor

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen. Arkivbild.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen. Arkivbild.

Swedbanks vd Birgitte Bonnesens ersättning från banken ökade med en dryg miljon kronor under 2018. Totalt fick Bonnesen 15,1 miljoner kronor i lön och förmåner från sin arbetsgivare, varav 14,3 miljoner är den fasta årslönen, enligt Swedbanks årsredovisning. Utöver det har Bonnesen en premie på 35 procent av lönen som avsätts till en pensionsförsäkring.

Skulle hon få sparken har hon rätt till 75 procent av lönen under tolv månader, som är hennes uppsägningstid, samt ett avgångsvederlag på ytterligare 75 procent av lönen under tolv månader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare i Swedbank uppgick till 89 miljoner kronor under 2018, vilket kan jämföras med 79 miljoner kronor året före. Koncernledningen bestod av 16 personer vid årets slut. Ytterligare två personer ingick i ledningen under delar av året.

Styrelsen fick en sammanlagd ersättning på drygt 11 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner var ordförande Lars Idermarks totala arvode. Lars Idermark är även vd för Växjöbaserade Södra.//TT

Lars Idermark, vd för Södra och ordförande för Swedbank.
Lars Idermark, vd för Södra och ordförande för Swedbank.