Tågen stannar – men ingen får stiga på i Åryd

Växjö Artikeln publicerades
Här står Öresundstågen en bra stund för att mötas. Det skulle betyda mycket om man också kunde få stiga på eller av i Åryd, konstaterar Margaretha Bertilsson, Ida Qvarnström och Monica Gustavsson, som bara kan vinka åt det passerande tåget.
Foto:Urban Nilsson
Här står Öresundstågen en bra stund för att mötas. Det skulle betyda mycket om man också kunde få stiga på eller av i Åryd, konstaterar Margaretha Bertilsson, Ida Qvarnström och Monica Gustavsson, som bara kan vinka åt det passerande tåget.

Tågen stannar redan, men Årydsborna får inte stiga på.

– Det enda som behövs är en perrong, säger Monica Gustavsson.

Om det blir tågstopp står en privat entreprenör redo att förbereda fler bostäder.

Åryd ligger inom attraktivt pendlingsavstånd, endast 17 kilometer från Växjö. Här stannar Öresundstågen för att mötas. Men Årydsborna har ingen möjlighet att stiga av eller på.

Det vill Föreningsrådet i Åryd ändra på. Region Kronoberg borde satsa på Krösatåg även österut, anser de.

– Det finns så många argument för tågstopp på små orter, säger Ida Qvarnström.

Vi träffar henne tillsammans med Björn Runnemalm, Margaretha Bertilsson och ordföranden Monica Gustavsson en solig morgon utanför Café Masugnen i Åryd. Engagemanget för ett tågstopp är påtaglig – men också frustrationen över att inte få respons från de styrande.

Åryd har haft tågtrafik "i alla tider" – fram till 1980-talet då trafiken lades ner. För ett par år sedan byggdes ett nytt mötesspår i Åryd för att öka kapaciteten på kust- till kustbanan. Men för Årydsborna innebar det ingen skillnad.

•••

Trots närheten till Växjö är busstrafiken till Åryd begränsad. Att slippa vara beroende av bil vore en stor fördel för både unga, gamla och nyanlända, anser gruppen från Föreningsrådet.

Margaretha Bertilsson är nyligen inflyttad. Hon hade två krav på sin nya bostadsort: affär och busshållplats. Men bussarna går inte på helgerna. Och tågen susar bara förbi.

– Det är bostadsbrist i Växjö samtidigt som det finns en sån fantastisk landsbygd som kan erbjuda miljöer som denna, säger Ida Qvarnström.

Hon åker tåg så mycket hon kan och hade sparat mycket tid om hon kunnat stiga av och på i Åryd.

Järnvägen stryker utmed samhällets södra kant. Åryd har alltså inte de problem som exempelvis Skruv, där järnvägen delar samhället mitt itu.

– Vi behöver inga tunnlar. Det är bara ett fåtal hushåll som ligger på andra sidan järnvägen och det finns redan en övergång, säger Monica Gustavsson.

Därför vore ett tågstopp så enkelt, menar hon. Det är i princip bara perrongen som behövs. Stationen revs i samband med att mötesspåret byggdes. Och det kan man tycka är synd, sett i dagens perspektiv. Men för tågstoppet krävs egentligen bara en biljettautomat, resonerar hon.

Med bättre kommunikationer skulle Åryd bli ännu mer attraktiv som bostadsort. I översiktsplanen från 2013 är bland annat gamla bangården utpekat och kan ge plats för 40-talet bostäder. Området är upptaget som så kallat LIS-område, det vill säga utvecklingsområde i strandnära läge.

– Det finns ett intresse från markägaren, allt är förberett. Men det förutsätter att vi får ett tågstopp, då kommer det att hända mycket här, säger Björn Runnemalm.

Det är Marie Brakander och Johannes Klintenheim, huvudägare i TJ-gruppen som äger företagsbyn, som äger marken privat. De är redo att exploatera området – om tågen stannar.

•••

Föreningsrådet i Åryd har bara fått positiva signaler från Växjö kommun. I översiktsplanen skrivs också att "ett tågstopp vore önskvärt och innebära ökad pendlingsmöjlighet..."

Problemet, som de ser det, är Region Kronoberg, som hittills inte velat sätta varken Åryd eller Skruv på tågkartan.

– Vi får hela tiden svaret att regionen äger frågan, säger Monica Gustavsson.

På flera andra håll körs lokaltåg – Krösatåg – parallellt med Öresundstågen. Så är det exempelvis på sträckan Växjö– Älmhult och på andra sidan länsgränsen i Kalmar län. I Kalmar län är det orter med betydligt färre invånare än Åryds 800 som har tågstopp. Men på sträckan Växjö–Emmaboda är det ett glapp för Krösatågen.

– Alla är livrädda för kostnaderna. Det är pengar det handlar om, säger Monica Gustavsson.

– Tågstoppet handlar inte bara om Åryd, utan hela regionen, säger Ida Qvarnström.

– Två regioner, fyller Margaretha i. För det kräver samverkan mellan regionerna i Kronoberg och Kalmar.

Lokaltåg på båda sidor länsgränsen skulle binda ihop de två regionerna, som inom en snar framtid kan ingå i en storregion. Arbetspendling skulle bli möjlig både öster- och västerut på ett helt annat sätt än i dag.

I ett samhälle där man driver sin egen affär är man inte rädd för att satsa själva. Kanske de kan bygga perrongen i egen regi? Kunskapen finns, men materialet måste någon betala. Går det att samverka med Trafikverket? Frågorna snurrar med ens runt bordet.

Föreningsrådet i Åryd vet inte riktigt hur de ska gå vidare och göra sin röst hörd. De kommer att skicka en skrivelse till Region Kronoberg, kanske även till regionen i Kalmar och riksdagspolitikerna. Men de har inga stora förväntningar på svaren.

– Det är lite David mot Goliat, tycker Monica.

– Det viktigaste är att vi fortsättar prata om det. Vi måste höras och synas. Någon gång blir det här verklighet, säger Björn. Och han låter helt övertygad!

----

Artikelserie:

TÅGSTOPP

Del 3 i en serie av fyra delar om Skruv och Åryd där man kämpar för att få Krösatåg.

Del 1 11/7: Tågstopp – ett vägskäl för Skruv

Del 2 12/7: Oklara besked i Skruv: "Jag trodde vi var överens"