Tvångsarbete och tiggeri i länet

Växjö Artikeln publicerades

Mellan en och fem EU-medborgare kan ha utnyttjats för tvångsarbete eller tiggeri i Växjö respektive Älmhults kommuner. Det visar en nationell rapport.

Länsstyrelsen i Stockholm har gjort en nationell undersökning där webbenkäter skickats till samtliga kommuner och polismyndigheter. Frågorna handlade om erfarenheter av exploatering av EU-medborgare när det gäller tiggeri, tvångsarbete, brott och sexuell exploatering.
Enkätsvaren från Växjö och Älmhults kommuner visar att man varit i kontakt med mellan en och fem EU-medborgare som kan ha utnyttjats för tvångsarbete i respektive kommun, lika många kan ha utnyttjats för tiggeri. Kronobergspolisen uppskattar att mellan sex och tio personer kan ha utsatts för tvångsarbete, mellan och en och fem kan ha tvingats till tiggeri.
Ljungby kommun svarar att man kommit i kontakt med mellan en och fem personer som kan ha utnyttjats för att begå brott. Kronobergspolisen har kommit i kontakt med lika många.
Ingen av länets kommuner har fall av misstänkt utnyttjade för sexuella ändamål.
Rapportförfattarna poängterar att det är svårt att dra slutsatser utifrån enkätundersökningen, det beror på vilka individer som besvarat frågorna. Dubbelrapportering kan ha skett. Samma EU-medborgare kan ha bedömts varit utsatt för flera sorters tvång.
Rapporten visar att utsatta EU-medborgare, från framför allt Rumänien och Bulgarien, finns i hela landet.