Utanförskap både ökar och minskar

Växjö Artikeln publicerades

Antalet unga i utanförskap har minskat i Växjö kommun. Särskilt stor är minskningen i Araby. Men allt är inte frid och fröjd.

Samtidigt som utanförskapet har sjunkit på Araby har den istället ökat på Teleborg.

Som Smålandsposten berättade tidigare i veckan beror den positiva sänkningen i Araby på kommunens arbete med så kallade "riktade åtgärder". I arbetet har en fältgrupp mött ungdomarna, fångat upp dem och hjälpt de till sysselsättning. På så vis har utanförskapet pressats tillbaka.

Oliver Rosengren, ordförande i nämnden för arbete och välfärd beskriver projektet som framgångsrikt, samt en ekonomisk vinst för kommunen då fler har fått en sysselsättning.

Men att siffrorna ökar på Teleborg ser Oliver Rosengren som oroande. Han understryker att både Araby och Teleborg är en stor utmaning och att det är viktigt att de utsatta grupperna uppmärksammas. För att ta tag i problemen kommer Växjö kommun fortsätta att arbeta efter den nuvarande modellen och göra de största åtgärderna där de behövs som mest.

Nämnden för arbete och välfärd beslöt för ett år sedan att de årligen skulle göra uppföljningar, för att se hur utvecklingen går i Växjö. De har kommit fram till att minskningen av utanförskap har skett i åldersgrupperna 16 till 19 år samtidigt som en ökning bland ungdomar mellan 20 och 24 år har skett.

– Det svåraste utanförskapet är de ungdomar som ingår i vår målgrupp, de som är utan arbete eller studier, säger Oliver Rosengren.

Att utanförskapet i Araby har varit stort beror enligt Oliver Rosengren på att det råder ett generellt utanförskap i området.

– Man kan säga att det går i arv. Ungdomarna har ofta föräldrar i utanförskap och det funkar inte, vi måste in och bryta. Det är viktigt att sätta unga i arbete snabbt, säger Oliver Rosengren och fortsätter:

– Araby och Teleborg är segregerande områden, det är ingen nyhet. Det kan betyda att det kan finnas språkproblem, vilket gör att det svårare att konkurrera om arbetstillfällena.