Växjöbo slipper fortsatt tv-avgift

Växjö Artikeln publicerades

Växjöbon förstod inte vad det var han skrev under när Radiotjänsts kontrollant kom på besök. Nu behöver han inte betala tv-avgift.

Det var i mars i år som Radiotjänst knackade på dörren hos mannen i Växjö. Mannen, som är utlandsfödd och läser svenska för invandrare, medgav att han hade en tv och därmed skulle betala tv-avgift.
Men mannen menar nu att han inte förstod vad det var han skrev under, och uppger att han varken har tv eller radio. Han trodde att personen från Radiotjänst ville sälja en tv till honom och att han uppfattade erbjudandet som förmånligt.
Förvaltningsrätten i Luleå anser att mannens undertecknande av tv-innehav är bindande, och finner inte heller stöd för att det förelåg någon språkförbistring. Däremot menar Förvaltningsrätten att mannens överklagande av Radiotjänsts beslut ska betraktas som en avanmälan av tv-innehav. Mannen behöver därför bara betala tv-avgift för tiden fram till den 29 mars, då överklagandet kom in till Radiotjänst. Totalt 519 kronor.