C - hela helgen

Bostad

Inblick

Inblick
Kunskapsmotstånd, eller faktaresistens, är ett fenomen som uppmärksammas allt mer. ”Man har en övertygelse som man vill skydda. En viktig faktor som driver kunskapsmotstånd är den identitetsbevarande funktionen”, säger Åsa Wikforss som leder ett tvärvetenskapligt forskningsprogram.
Foto:

Det nya medielandskapet
Medieforskaren Kristoffer Holt menar att det rått en osund tystnad i de etablerade nyhetsmedierna kring vissa frågor och att man tack vare de invandringskritiska alternativmedierna nu "kan tala om saker på ett annat sätt”.
Foto:

Personligt

Ledare

Debatt

C - hela helgen