Säger upp sig i protest
Per Pettersson, räddningschef på Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Foto:

C - hela helgen

Bostad

Inblick

Inblick
I artikelserien ”Dagspressens och demokratins kris” ges en lägesbild av den bransch där Smålandsposten verkar.
Foto:

Inblick
Kunskapsmotstånd, eller faktaresistens, är ett fenomen som uppmärksammas allt mer. ”Man har en övertygelse som man vill skydda. En viktig faktor som driver kunskapsmotstånd är den identitetsbevarande funktionen”, säger Åsa Wikforss som leder ett tvärvetenskapligt forskningsprogram.
Foto:

Personligt

Ledare

Debatt