Gammalt blir till nytt på Drivågatan

Kommunprojektet Samverkan för återbruk ger personer långt från arbetsmarknaden i uppgift att restaurera och sälja vidare saker som skänkts.
Älmhult • Publicerad 5 augusti 2015