Närboendeprotesterarmot vindkraft

Visseltoftatrakten är aktuell för ett nytt vindkraftsområde. Gamesa Energy Sweden har sedan förra året varit ute med ett förslag på åtta kraftverk. Men nu protesterar närmare 200 personer mot projektet.
Osby • Publicerad 4 augusti 2015