Annons
Innehåll från Växjö Energi AB

Fjärrvärmen i Växjö gör dubbel nytta

Kylan har sitt grepp om Sverige just nu och behovet av el är stort. Men visste du att Växjö Energi för varje fjärrvärmekund även får en hel del förnybar el? Det gör att fjärrvärmen i Växjö gör dubbel nytta och avlastar elsystemet.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

I Sandviksverket, som är Växjö Energis kraftvärmeverk, eldas restprodukter från skogen så som trädtoppar, bark och andra skogsrester. Värmen får vatten i en jättelik behållare att koka och bli till ånga. Ångan driver sedan en turbin – som producerar el.

- Det innebär att du som är fjärrvärmekund hos oss på Växjö Energi bidrar till att det produceras mer förnybar och närproducerad el. Elen som vi producerar tränger undan annan, mindre bra el som produceras utanför Sverige, från marknaden. På så sätt skapar fjärrvärmen i Växjö dubbel nytta, berättar Jörgen Johansson, Affärsområdeschef Kraft och värme, Växjö Energi.

ETT SJÄLVFÖRSÖRJANDE VÄXJÖ ÄR MÅLET

I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät på cirka 40 mil som producerar värme och kyla till cirka 8 000 villor och 1 500 företag. Redan idag producerar Växjö Energi cirka hälften av den el som konsumeras i Växjö stad och en tredjedel av den el som konsumeras i hela kommunen. Resterande el behöver importeras, men målsättningen är att bli helt självförsörjande i framtiden. Under 2020 satsade Växjö Energi på vindkraftverk och ett flertal solcellsanläggningar som medverkar till att öka självförsörjningsgraden och förbättra miljön.

- Om vi tillsammans kan öka fjärrvärmen i Växjö kommun kommer per automatik vår självförsörjningsgrad också att öka för att skapa förnybar el. Målet är att Växjö i framtiden inte bara ska vara självförsörjande utan också kunna ge ett positivt tillskott till övriga delar av regionen, avslutar Jörgen.

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se