Annons
Innehåll från SVENSKA KYRKAN VÄXJÖ

Konfirmation för alla – såväl ung som vuxen

I dag finns det många alternativ för den som ska konfirmeras. En del åker på läger hela konfatiden, medan andra konfirmeras i en kyrka nära hemmet.
– Gemenskapen är enorm, det är verkligen superkul, och vi tar hand om varandra, säger Alice Nilsson, ung ledare som har konfirmerats på läger.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Ungdomar födda 2010 har i dagarna fått en inbjudan till konfirmation.

– Först får föräldrarna ett informationsbrev, sedan skickas en broschyr hem till ungdomarna, säger Helena Fyhr-Abrahamsson, församlingspedagog och konfirmandsamordnare i Svenska kyrkan Växjö.

Det är inget krav på att vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan när du anmäler dig till konfirmationen. Den som inte är döpt, döps under konfirmandtiden och kan därefter konfirmeras.

Alice Nilsson konfirmerades på ett konfirmationsläger i Skåne och hjälper i dag till som ung ledare i Öjaby kyrka.
Alice Nilsson konfirmerades på ett konfirmationsläger i Skåne och hjälper i dag till som ung ledare i Öjaby kyrka.

– Vi brukar ha ungefär 340 ungdomar varje år som konfirmeras. Det är lite över hälften av våra medlemmar i aktuell åldersgrupp, vilket i år är ungdomar födda 2010.

För 18-åriga Alice Nilsson är det gemenskapen som lockar. Hon konfirmerades på ett konfirmationsläger i Skåne och hjälper i dag till som ung ledare i Öjaby kyrka. Hon tyckte att lägerkonfa var väldigt roligt.

”Jag är väldigt glad att jag konfirmerade mig.”

– Man växer mer då det blir intensivare, alla vill samma sak. Vi blir en egen grupp. Annars träffas man en gång varannan vecka, och ofta är alla från samma skola och då följer gärna skolandan med.

Att konfirmeras 2024 är helt annorlunda mot när 14-åringarnas mor- och farföräldrar konfirmerade sig. Då var det stelare och vid själva konfirmationen skulle ungdomarna kunna svara på frågor om Bibeln och kristen tro.

– För 40 år sedan satt man nog av tiden mer, prästen föreläste, man fick läxor i form av ett antal psalmverser och bibelord. I dag försöker vi dela livet där vi och ungdomarna står, säger Helena.

Johannes Grimheden är präst och församlingsherde i Svenska kyrkan Växjö här tillsammans med Helena Fyhr-Abrahamsson, församlingspedagog och konfirmandsamordnare i Svenska kyrkan Växjö.
Johannes Grimheden är präst och församlingsherde i Svenska kyrkan Växjö här tillsammans med Helena Fyhr-Abrahamsson, församlingspedagog och konfirmandsamordnare i Svenska kyrkan Växjö.

Hon minns sin egna konfirmation med humor.

– Prästen var 79 år gammal. Han började alltid med att plocka upp Bibeln och Katekesen. På konfirmationsdagen fick jag tre frågor och svarade rätt på en av dem. Det var en sorglig historia, säger hon men ler åt minnet.

I dag handlar konfirmationen mycket om dialog och ungdomarnas frågor, om livet helt enkelt.

Johannes Grimheden är präst och församlingsherde i Svenska kyrkan Växjö.

– Konfirmationen är dopundervisning för 14-15-åringar. Det handlar kanske inte lika mycket i dag om vad kristen tro är, utan hur man lever som kristen. Vi pratar om hur man praktiserar kristen tro.

”Det handlar kanske inte lika mycket i dag om vad kristen tro är, utan om hur man lever som kristen”

Det finns en mängd olika alternativ när man ska konfirmeras, som gaming-, stall- och filmkonfa. men också alternativ med konfirmation i en kyrka nära dig. (se faktaruta)

I Växjö finns också samverkansgrupper mellan kyrkan och framför allt idrottsföreningar inom fotboll, handboll och innebandy.

Konfirmandgruppen träffas varje eller varannan vecka under sex till nio månader, totalt 60 timmar. Ungdomarna ska delta på 15 gudstjänster och ibland ingår olika uppgifter. Som att bära in korset i procession eller bära fram evangelieboken.

Ungdomar födda 2010 har i dagarna fått en inbjudan till konfirmation
Ungdomar födda 2010 har i dagarna fått en inbjudan till konfirmation

På frågan om varför Johannes tycker att man ska konfirmeras svarar han:

– Jag tänker att det ger en god möjlighet att reflektera över sin identitet och göra det i relation till den kristna tron och berättelserna. Att reflektera över ”vem är jag”.

Helena instämmer.

– Man kommer till ett sammanhang där man blir sedd. Det är ganska kravlöst utan läxor, vi gör saker tillsammans, skapar, leker och pratar om viktiga saker.

”Jag ser hur de växer både på längden och som människa under det året vi träffar dem”

För henne är kyrkan och tron en del av livet.

– Jag har alltid varit engagerad och jag brinner för undervisning och den kristna tron. Det är fantastiskt med ungdomar, att följa deras upptåg och utveckling. Jag ser hur de växer både på längden och som människa under det året vi träffar dem.

Johannes påpekar vikten av att bygga tillit i konfirmationsgruppen.

– Det vi snackar om hör hemma i gruppen. Alla ska kunna prata fritt, säger han.

Helena säger att konfirmation är oftast ett medvetet val.

– När det börjar snackas om konfirmation bland eleverna som går i sjuan så är det nog lite trevande, det är inte självklart att konfirmeras i dag. En del kanske hänger på för att andra gör det.

Konfirmation innebär också att hitta ett sammanhang som inte är skolan.

– Merparten är nog mer glada över att vara i ett sammanhang med både lek och att bli tagen på allvar. Vi är ingen myndighet och vi sätter inte heller betyg. Vi kan möta ungdomarna fritt.

”Det finns olika teman som gaming-, stall- och fotbollskonfa”

Johannes säger att han som präst har absolut tystnadsplikt.

I 17 år har han arbetat som präst.

– Jag tänker att nerven kring det jag gör, är att samla människor kring Ordet och sakramenten. Jag tycker väldigt mycket om att fira gudstjänst. Att vara tillsammans med människor som i grunden är helt olika.

Det är aldrig för sent att konfirmeras. Det finns även en grupp för vuxna.

– Du kan vara 22, 49 eller 78 år, alla är välkomna. Det är aldrig för sent att döpas eller konfirmeras, säger Helena.

Alice är glad över att hon konfirmerades på det sättet som hon gjorde.

– Jag växte i min tro ganska mycket på bara tre och en halv vecka.

Konfaläger på Gotland.
Konfaläger på Gotland.

Hon berättar att de hade tre lektioner varje dag och gick igenom olika delar av Bibeln.

– Ofta var det temalektioner. Någon gång fick vi göra frågelåda med anonyma frågor och få svar på sådant vi undrade över. Och vi gjorde en film om Jesus uppståndelse. Vi konfirmander fick göra allt själva, gå in i olika roller. Det var jätteroligt.

Vad är meningen med att konfirmeras?

– För det första är grundtanken ju att man ska bekräfta dopet. När man blivit tillräckligt gammal att avgöra om jag ska fortsätta tro eller inte. För det andra tar det inte så mycket tid, det är absolut värt att testa på.

Alice fortsätter:

– Jag skulle säga att man får lära sig grunderna för vad kristendomen går ut på, vi får dyka ner i specifika ämnen. Vi pratar om livet som ung kristen, livet med Gud.

– Vi säger ibland att våra barn och ungdomar är vår framtid och vårt hopp, men de är också vårt nu och måste få vara det, säger Johannes.

Konfirmation i Svenska kyrkan Växjö

• I Växjö pastorat finns det elva församlingar.

• Det finns 40 anställda konfaledare och ungefär 50 unga ledare.

• Det startas över 20 olika konfagrupper varje år.

• Det finns samverkansgrupper med olika idrottsföreningar.

• Temakonfa med teman som film-, gaming- kul- utan läger, sensommar-, sommar-, stall- och söndagskonfa.

• Det finns även ett erbjudande för de med funktionsvariation.

• Konfa nära dig finns i Braås, Ingelstad, Lammhult, Rottne, Sandsbro, Vederslöv, Öjaby och Växjös kyrkor: Mariakyrkan, Skogslyckan, Teleborgs kyrka och Växjö domkyrka.

• Lägerkonfa finns på Sankt Sigfrids folkhögskola.

• Anmälan ska helst vara inne före den 12 juni, men i mån av plats kan man anmäla sig efter det.

Läs mer om Konfirmation - Svenska kyrkan Växjö

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se