185 nya miljoner till Region Kronoberg

Debatt Artikeln publicerades

Förra veckan röstade riksdagen igenom det nya utjämningssystemet för regioner och kommuner. Det nya systemet, som lagts fram av den socialdemokratiskt ledda regeringen, innebär att Region Kronoberg får cirka 185 miljoner kronor mer per år.

Socialdemokraterna skriver att regionens nya 185 miljoner ska gå till verksamheten, inte till ett nytt lasarett.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Socialdemokraterna skriver att regionens nya 185 miljoner ska gå till verksamheten, inte till ett nytt lasarett.

Vi socialdemokrater vill använda pengarna det nya utjämningssystemet ger Region Kronoberg till att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för våra medarbetare. Vi behöver satsa mer på vår egen verksamhet för att möta utmaningar i kompetensförsörjning, nya arbetssätt och nya behandlingsmetoder. Samtidigt som vi rustar och stärker våra egna medarbetare måste vi minska användningen av hyrpersonal drastiskt.

Vi behöver fler vana och trygga händer i vården och mer kontinuitet. Det är så vi säkrar tillgängligheten till och kvalitet i vården både på kort och på lång sikt. Det är också så vi klarar Region Kronobergs ekonomi och överskottsmål, grundförutsättningar för att genomföra kommande investeringar i såväl nytt sjukhus i Växjö som upprustning av primärvården.

Att investera hela tillskottet på 185 miljoner kronor i byggnationen av ett nytt lasarett, som föreslagits från olika håll, vet vi är fel väg att gå. En ny byggnad utan personal är nämligen ingenting. Vi socialdemokrater är övertygade om att det är genom att investera mer i våra medarbetare vi stärker Region Kronobergs verksamhet och ekonomi – inte genom att investera allt i byggnader.

På frågan om hur det moderatledda styret i Region Kronoberg vill använda de 185 miljoner kronor det nya utjämningssystemet ger har regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) inte velat svara. Detta med hänvisning till att beslutet först ska fattas. Nu är beslutet fattat. Vi väntar med spänning på svar!

Henrietta Serrate (S) oppositionsråd i Region Kronoberg

Robert Olesen (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg