1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Beklaglig avsaknad av finansierade förslag

Magnus Carlberg (S) fortsätter debatten med Martin Uleskog (TiA) om förskolorna i Tingsryds kommun.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

Nej, Martin Uleskog det är snarare du som flyttar fokus. I stället för att hålla dig till förskolan så väljer du och Tingsrydsalternativet att inte helt otippat blanda in arenan.

Att ni inte är positiva vet vi. Att hitta en bra långsiktig lösning främst för ishockeyns barn- och ungdomsverksamhet men även elitverksamheten tycker vi socialdemokrater är viktigt. Och detta utreds nu så politiken får ett bra underlag att fatta beslut på. Men nog om det för frågan var ju kring förskolan.

Du påstod att information om situationen på förskolorna inte hade funnits innan budgetbeslutet fattades. Det redogjorde jag för i mitt svar att det hade det visst. Hur stort parti vi representerar avgörs av väljarna i de allmänna valen men alla oavsett storlek har all möjlighet till stöd av kommunala tjänstepersoner. Att man som fritidspolitiker inte kan sätta sig in i allt det har jag respekt för.

Det som upprör mig är att Tingsrydsalternativet aldrig under de fem år man funnits representerade i kommunfullmäktige lagt fram ett budgetförslag och där visat på vilka prioriteringar man själv velat göra och hur de skulle finansieras. Vilket budgetunderlag vi tar fram tycks således inte spela någon roll om ni ändå inte avser använda er av det. Och när det kom till kritan 2019 röstade ni på det förslaget som gav minst till skolan.

Att kommunen ska möta behovet av förskoleplatser är nog alla överens om. Bildningsförvaltningen initierade en kapacitetsutredning för att ta fram ett bra underlag till politiken över behoven av förskoleplatser på de olika orterna. Den ska belysa kommunens faktiska tillgång till adekvata lokaler i förhållande till antalet barn.

Rektorer, personal, skyddsombud och fackliga representanter har alla varit med i arbetet med kapacitetsutredningen. Pedagogernas arbetssituation på förskolorna har alltså beaktats i utredningen. På de orter där det i dag finns eller prognostiseras finnas ökat behov av platser undersöker bildningsförvaltningen åtgärder. Det kan handla om rockader av lokaler mellan verksamheter, ombyggnation, nybyggnation eller tillfälliga lösningar beroende på om det är tillfälliga toppar i barnkullar eller långvariga behov.

Utan bra underlag finns risken att man prioriterar och dimensionerar fel. Enligt bildningsförvaltningen har man inte misslyckats leverera förskoleplats inom de fyra månader man har på sig.

Huruvida du läst handlingarna ordentligt bryr jag mig mindre om. Det är snarare er avsaknad på egna finansierade förslag på de utmaningar vi står inför jag tycker är beklaglig.

Magnus Carlberg (S)

Att kommunen ska möta behovet av förskoleplatser är nog alla överens om, skriver Magnus Carlberg (S).
Foto: NTB