Annons

C och KD målar upp en felaktig bild

Replik Centerpartisten Patrik Davidsson kritiserade i Smålandsposten den 29 juli Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet i Uppvidinge kommun bland annat för att besätta både ordförande- och viceordförandeposterna i samtliga nämnder och styrelser och för dålig samarbetsvilja. Nu svarar Niklas Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.
Replik • Publicerad 1 augusti 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nikas Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge.
Nikas Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge.Foto: Annika Niquet

Efter flera felaktigheter och missvisande kommentarer vill jag som kommunstyrelsens ordförande förtydliga det Patrik ­Davidsson skriver i sin artikel.

Socialdemokraterna tillsammans med V och M i ett valtekniskt samarbete har, precis som vi social­demokrater och Centerpartiet gjorde förra mandatperioden, valt att besätta ordförande- och viceord­förandeposter utifrån samma sätt nu som då.

Annons

Budgetarbetet med att ta fram ett förslag på ekonomiska ramar till nämnderna har gjorts på samma vis som tidigare år, med skillnaden att fullmäktige i november 2018 gav ett uppdrag till kommunchef att tillsammans med ledningsgruppen presentera ett förslag på kostnadssänkningar på 20 miljoner till politiken. Det är den hårt kritiska oppositionen som vid det tillfället la fram förslaget i fullmäktige som nu inte står bakom beslutet om alternativa möjligheter till effektivisering och kostnadssänkningar som uppdraget var.

Efter valet då den nya majoriteten tog över i kommunen har vi jobbat utifrån det beslut som då togs. Att förslaget skulle innehålla behov av förändringar och ny tänk var något vi i S,V och M var medvetna om, men som oppositionen förmodligen tycks ha blivit förvånade över. Vi har hela tiden vetat att vi skulle bli tvungna att titta på all kommunal verksamhet för att klara ut en ekonomi i balans och att säkerställa kvaliteten i våra kommunala verksamheter.

Den nya majoriteten fick ärva ett underskott på 26 miljoner för 2018, samt avsaknaden av beslut för att komma till rätta med den framtida ekonomiska situationen.

Vi har ett gigantiskt ekonomiskt arbete att genomföra, jag bedömer att C och KD just nu jobbar mer med obstruktion än i opposition, det gynnar varken kommunen eller dess invånare dessvärre.

När vi nu lägger fram de nya ramarna till fullmäktige har också oppositionen varit med i detta arbete, det framgår inte på något ställe i artikeln från den 29:e juli att de skulle ha varit det. Samtliga partier blev den 3 april informerade om de förslag som kommunchefen fått i uppdrag av fullmäktige att redovisa, inget parti gav då några synpunkter på detta.

Som en majoritet i kommunens politik har vi ett ansvar att följa kommunallagen med att verksamhet och ekonomi skall vara i balans var på vi gemensamt jobbade fram ett ramförslag i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Att man från C och KD ger invånarna i kommunen en bild av att man inte varit med i budgetarbetet med att ta fram ramarna är tragiskt. Att vi skulle bli tvungna att titta över hela den ekonomiska situation som blivit har för mig varit en självklarhet sedan arbetet med ramarna började.

Jag tycker att det är viktigt att samtliga politiska partier tar det ekonomiska läget på största allvar, och inte hålla på med att säga att det här vet vi inget om eller det här kan vi inte titta på innan ens det detaljerade budgetarbetet påbörjats.

Vad som senare i budgetarbetet kommer att behöva tas för olika beslut i frågor som nämnderna jobbar fram kommer att redovisas när besluten ska tas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, och frågor av större principiell karaktär hanteras av fullmäktige.

Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge

Annons
Annons
Annons
Annons