Annons

Den som slår på tomma tunnor skapar mycket oljud

Svar på Kenneth Enelunds insändare ”Sälj inte ut vår arbetarkultur!”.
Replik • Publicerad 16 augusti 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Korrös unika miljö är beroende av turistisk verksamhet som lockar människor att besöka platsen, skriver Mikael Jeansson.
Korrös unika miljö är beroende av turistisk verksamhet som lockar människor att besöka platsen, skriver Mikael Jeansson.Foto: Lasse Svensson

Kenneth Enelund ondgör sig över en eventuell försäljning av Korrö hantverksby. ­Kenneth­­ glömmer bort bakgrunden till beslutet. Korrö hantverksby sköts av bland andra Korrö­stiftelsen som bildades i syfte att förvalta både naturreservatet men även de byggnader som har ett kulturhistoriskt värde. På Korrö finns det även turistisk verksamhet som via avtal med både Korröstiftelsen och kommunen driver verksamhet där. Smålands turistcenter AB har under den tid man har varit verksam utvecklat Korrö till en fantastisk och oerhört uppskattad destination. Utan denna entreprenör som rönt flera utmärkelser hade Korrö hantverksby fortfarande varit en föga besökt och i det närmaste anonym plats.

Om Kenneth Enelund hade fått bestämma hade Korrö hantverksby möjligen attraherat honom själv och några till. Kenneth verkar inte förstå att Korrös unika miljö är beroende av turistisk verksamhet som lockar människor att besöka platsen. För att lyckas med detta krävs investeringar, både vad gäller underhåll och bevarande av det kulturella, men även sådana investeringar som får människor med andra intressen än Kenneths egna att ­besöka platsen.

Annons

Dessa investeringar skall vägas mot andra behov i kommunen så länge just denne är ägare. Kenneth får gärna tala om vilka andra investeringar som måste strykas för att möjliggöra en utveckling av Korrö. Eller är det månde så att Kenneth inte vill att det ska göras investeringar? Allt för att det gamla ska bevaras. Då lär det bli svårt att behålla det höga besöksantalet på Korrö.

Kenneth verkar heller inte förstå att kommunen har ett planmonopol som innebär att vi politiker bestämmer vilken verksamhet som får bedrivas på Korrö, oavsett ägare. Jag kommer att fortsätta hävda att kommunen inte ska bedriva turistisk verksamhet, detta görs bäst av entreprenörer som Smålands turistcenter AB.

Som kommunal företrädare har jag ett ansvar att se kommunen i ett vidare perspektiv än vad Kenneth verkar vilja göra. Med perspektiv menar jag exempelvis både kulturhistoria, besöksnäring och entreprenörskap, samt att Tingsryds kommun omfattar fler verksamheter än just Korrö.

Mikael Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Tingsryds kommun

Annons
Annons
Annons
Annons