Ekologiskt behöver inte bli dyrare

Replik Artikeln publicerades

Nej, MP misstolkar inte det som SD framför om ekologisk mat. Ert budskap är mycket tydligt. Ni vill inte att Växjö kommun ska köpa in någon ekologisk mat överhuvudtaget eftersom ni inte anser att den har några fördelar alls.

Läser man dessutom den insändare jag skrev påstod jag inte att jag eller MP är de enda som läser vetenskapliga artiklar. Istället pekade jag tydligt på att diskussionen pågår om den ekologiska matens klimatnytta men pekade samtidigt ut flera andra fördelar med ekologisk mat. Inte heller diskuterade jag ekologisk mats påverkan på människors hälsa. Också här pågår det vetenskapliga diskussionen och forskning pågår. Det är bra.

Att kommunens budget är ansträngd stämmer och vår matorganisation gör nu genom effektiviseringar och förändrade menyer ett överskott vilket är bra. Att köpa in ekologisk mat behöver inte alls bli dyrare om man ser till helheten för kommunens matkostnader. Det handlar om att använda de råvaror vi köper in effektivt, minska svinnet och utveckla menyerna, detta gör vi på ett bra sätt.

Jag ser fram emot att fler bönder slutar använda bekämpningsmedel och konstgödsel, många gör det redan men de behöver bli fler. De ekologiska bönderna gör det definitivt inte och de som märks av KRAV alltså inte heller. Det innebär alltså en garanti om man vill främja denna typ av jordbruk att välja ekologiskt och KRAV.

Om SD vill ha ett sakligt meningsutbyte får ni sluta med de rallarsvingar både mot väletablerade forskare och organisationer som KRAV som ju arbetar för sina medlemmars syften, upplysning om ekologisk mat och utan vinstsyfte.

Magnus P. Wåhlin (MP)

Foto: FREDRIK PERSSON / TT