1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Flytten av konsthallen ett enda stort feltänk

Vänsterpartiet ser hela beslutet med flytt av konsthallen till orgelsalen som ett enda stort feltänk. Konsten och kulturen blir de stora förlorarna. Det skriver Håkan Frizén (V) och Samuel Schelin (V).
Beslutet om en flytt av Växjö konsthall är klubbat i kultur- och fritidsnämndens. Debatten går dock vidare.

Vid senaste kultur- och fritidsnämndens möte tog den blågröna majoriteten det beklagliga beslutet att flytta konsthallen till orgelsalen på Smålands museum.

Detta trots att mängder av frågor är obesvarade och att ingen konsekvensanalys är gjord.

Socialdemokraterna i nämnden yrkade av den anledningen helt följdriktigt på en återremiss av hela frågan. Från Vänsterpartiets sida delar vi fullt ut inställningen att viktiga bakgrundsfakta saknas, att bakomliggande analys är bristfällig och att beslut inte kan tas med så många frågor obesvarade.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

Efter samtal med flera berörda och med åtskilliga medborgare, efter egna besök i orgelsalen och efter intern dialog kom vi dock i Vänsterpartiet fram till en lite annan slutsats.

Vi ser hela beslutet med flytt av konsthallen till orgelsalen som ett enda stort feltänk. Konsten och kulturen blir de stora förlorarna. Även om vi via en konsekvensanalys får svar på alla nu obesvarade frågor, kvarstår faktum att en flytt av konsthallen i grunden är fel!

Lokalerna i orgelsalen är sämre, det blir mindre verksamhetsytor, administration och verksamhet skiljs åt i olika byggnader, lokalerna ligger offside från kulturstråket vid biblioteket, tillgänglighet blir klart sämre och spontanbesöken kommer att minska.

Till detta kommer att det är klart tveksamt (och inte alls utrett!) om det egentligen blir någon besparing efter de ganska omfattande ombyggnationer som måste göras. Vi tycker exempelvis att den takkonstruktion som i dag finns i orgelsalen är ett konstverk i sig och bör vara kvar där den är.

Sist och värst av allt är att blågröna med detta beklagliga beslut successivt banar väg för uppsägning av medarbetare och duktig personal. Av ovanstående skäl yrkade Vänsterpartiet därför ett rakt avslag på det blågröna förslaget att flytta konsthallen till Smålands museum.

I ett större perspektiv ser vi tydligt det blågröna mönstret med att kraftigt dra ner på stödet till kultur/fritid och föreningslivet i kommunen. Detta är sannolikt bara början!

I en lite undanskymd skrivning i blågröna budgeten inför 2020, har exempelvis det tidigare beslutade 1%-målet för konstnärlig utsmyckning omformulerats. Konkret har detta redan inneburit att 2,5 miljoner kronor minskats till en miljon för konstnärliga uttryck vid nya Ulriksbergsskolan. Bedrövligt var ordet!

Tilläggas ska att om V+ S haft majoritet hade ovanstående aldrig behövt inträffa. Vi har en helt annan finansiering av välfärden och en helt annan syn på vad som är viktig livskvalitet för oss medborgare.

Håkan Frizén (V), ledamot kultur/fritidsnämnden, Samuel Schelin (V), ersättare kultur/fritidsnämnden