Annons

Fördelarna är många med ett nytt lasarett

En satsning på ett nytt lasarett i länet är patientsäkert, hållbart och nåbart. Det skriver Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) i den pågående sjukhusdebatten.
Debatt • Publicerad 5 maj 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Planerna på ett nytt sjukhus i Växjö har debatterats flitigt på Smålandpostens opinionssidor. Den här gången skriver politikerna Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L).
Planerna på ett nytt sjukhus i Växjö har debatterats flitigt på Smålandpostens opinionssidor. Den här gången skriver politikerna Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L).Foto: Jonas Engman

I maj 2019 fattade Regionfullmäktige ett inriktningsbeslut - att planera för nybyggnation av ett nytt akutsjukhus i Räppe, som ska ersätta Centrallasarettet i Växjö. Beslutet grundar sig på olika underlag, där renovering av nuvarande lasarett prövats och en förstudie som jämför omfattande renovering/tillbyggnation, med nybyggnation presenterats.

Jämförelsen visar att kostnaderna är ungefär de samma i båda alternativen. I förstudien finns en kassaflödesanalys som visar hur de olika alternativen påverkar kassaflödet över tid. Fördelarna som går att uppnå med nybyggnation, fick ett enigt Regionfullmäktige att besluta gå vidare med planen – nybyggnation. Slutligt beslut om nytt akutsjukhus kommer att tas under 2022.

Annons

Just nu pågår planering för fullt. Det viktigaste är att klarlägga hur vi vill arbeta med vården framåt. Hur ska den nära vården se ut och vad ska göras var. Detta är ett stort samarbetsprojekt mellan kommunernas hemsjukvård, sjukhusvården och primärvården. Vi är politiskt ense om att den nära vården ska vara navet i sjukvården, där det mesta sker och utgår ifrån. Sjukhusvården ska bara göra det vi inte klarar i primärvården, kommunala hemsjukvården eller i hemmen. Denna del ska vara helt klar innan vi fattar slutligt beslut, eftersom utformningen av den framtida nära vården påverkar hur ett nytt sjukhus ska utformas och dimensioneras.

Coronapandemin ger oss nya skäl för nybyggnation. Det är möjligt att skapa en sjukvård, anpassad för smittskydd. Där enkelrum, luftslussar, olika ingångar löses praktiskt, med bästa vårdmöjligheter och stor flexibilitet.

Ett nytt sjukhus ger oss också möjlighet att skapa en vård med bästa möjliga logistik/flöden, som i sig sparar arbetstid, ger bättre patientsäkerhet och en god arbetsmiljö för vår personal. Att renovera i befintliga lokaler är problematiskt och kan äventyra patientsäkerheten och skapa olägenheter både för personal och patient. Det leder till många omflyttningar och störningar i vården under byggnationer och sjukhuset kommer att vara en byggarbetsplats under väldigt långa perioder de närmsta 30 åren. Ett nytt sjukhus ger oss också möjlighet att bygga hållbart med bästa möjliga miljöteknik där betydligt lägre energiförbrukning kan nås.

Nuvarande sjukhus har funnits där sedan 1 augusti 1879. Att prata om nytt sjukhus vart 40:e år, som i en insändare, är falskt. Däremot har sjukhuset renoverats från och till och görs fortfarande.

När regementet i Växjö lades ned, var det många som pratade om att det var en katastrof. Efteråt vet vi alla att det skapade nya möjligheter och har gett Växjö många nya företag och bostäder. Det gamla sjukhuset är ett av de mest attraktiva områdena i Växjö. Inget är bestämt om det ännu. Men där finns möjligheter till bostäder, service, kultur, park eller vad som är önskvärt.

Region Kronobergs akutsjukhus är oavsett, tillsammans med Ljungby lasarett, till för hela Kronobergs befolkning och inte speciellt för Växjö stad. Den nya platsen Räppe, är lätt att nå från alla håll i länet. Det ger oss bra förutsättningar att lösa biltrafik, parkeringar och kollektivtrafik på ett bra sätt. När vi fattar beslut om att gå vidare med nybyggnation eller renovering, kommer vi att vara trygga i att rätt beslut fattas.

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande

Sven Sunesson (C), regionstyrelsens 1:e vice ordförande

Eva Johnsson (KD), ledamot i regionstyrelsen

Yngve Filipsson (L), ledamot i regionstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons