Annons

Kultur måste vara en drivande faktor i Växjös vision

Om Växjö ska ha ett kulturliv och vara en attraktiv plats för invånare och inflyttare krävs en trovärdig vision med tillhörande satsningar på kultur.
Debatt • Publicerad 11 juni 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

De neddragningar som föreslås när det gäller Konsthallen, Det fria ordets hus och de brister som finns vad gäller scenkonstens behov är förödande.

Ambitionen att utveckla Växjö centrum till en plats för upplevelser och bra boende snarare än att vara en ensidig handelsplats, måste räkna in kulturen som en bärande kraft. Allt annat vore ett stort misstag.

Annons

Kulturens betydelse för attraktionskraft, besöksnäring, kompetensförsörjning, hållbar stadsutveckling, demokrati, identitet, hälsa och välbefinnande och för en socialt hållbar utveckling har fastslagits i flera forskningsrapporter (Kultur och Hälsa. Ett vidgat perspektiv. Göteborgs universitet 2014).

Nationella folkhälsokommittén konstaterar i Hälsa på lika villkor att ett mer aktivt deltagande i kulturlivet, särskilt när det gäller utsatta grupper, sannolikt skulle medföra en bättre och mera jämlik hälsa hos befolkningen.

Många andra kommuner arbetar målmedvetet med en kulturell dimension, till exempel Umeå, Luleå, Kalmar och Borås. Det framstår som att Växjö kommun är för dåligt pålästa om kulturens värde?

Konsthallen håller internationell klass och har en värdefull pedagogisk verksamhet. Det fria ordets hus har satt Växjö på EU-kartan och har stor betydelse för författare i regionen, enligt Författarcentrum Syd. Regionteaterns nya inriktning har fått nationell och internationell respons.

Från frö till planta har Växjö kunnat vara stolt plantskola och ”nettoexportör”, för The Ark, John Lundvik, Musica Vitae, med flera inom andra konstformer. Ska vi inte längre kunna lita på att vår stad har förmåga och vilja att behålla den positionen?

Per Bengtsson, PM:

”Att satsa på kultur är en investering som stärker Växjös attraktionskraft som destination och förstärker besöksnäringen väsentligt. Kulturturismen växer enormt och det finns vetenskaplig forskning som visar att kulturturisterna spenderar 50 procent mer under sina besök än idrottsturisterna. Det skulle med andra ord gynna både handel, hotell och restauranger som tillsammans står för en väldigt stor skatteintäkt och antal arbetstillfällen i dagens region".

Elin Skorup, konsert- och operasångerska:

"Det fria ordet hänger starkt ihop med den fria kulturen. Två hörnstenar vars betydelse för en levande demokrati inte nog kan understrykas. För mig är Växjö synonymt med politiker och invånare som alltid värnat dessa två hörnstenar, med omsorg och med förnuft. Ta tillbaka förnuftet; stoppa nedskärningen av kulturen i Växjö kommun!"

Amanda Niklasson, journaliststudent:

Annons

"Det är så konstigt. För alla älskar ju kultur. Alla lyssnar på musik, gillar design, läser eller lyssnar på böcker och alla kollar på film och serier. Kultur är en så stor del i nästan alla människors liv, på ett eller annat sätt. Det är därför oerhört svårt att förstå hur man som makthavare tänker när man vill slopa de institutioner och aktörer som gör det möjligt för kulturen att fortsätta produceras. Tack vare kulturella aktiviteter och sammanhang som skolan tillhandahöll tog jag studenten med godkända betyg. Jag och många med mig.”

Kultur förenar människor och har betydelse för var människor bosätter sig, och stannar kvar. Det gäller språk, tradition, litteratur, scenkonst, konst, musik, idéer. Det växande Växjö som universitetsstad, handelsstad, IT-stad och idrottsstad kräver också kulturella satsningar.

En samhällsfinansierad kulturell bas och en dialog med medborgare och professionella kulturarbetare om vägen framåt är en förutsättning för Växjös hållbara utveckling. Skapa ett forum för dialog med kulturskapare som verkar inom kommunen - de är alla medskapare av ett framtida expansivt och välmående Växjö.

Yvonne Regnander Willstedt, Teatergruppen Dramatörerna

Christina Gutiérres Malmbom, Smålandsoperan Scenkonstproduktion

Hampus Persson, verksamhetsutvecklare Folkets Bio

Marika Willstedt, musiker

Sara Niklasson, frilansmusiker

Christina Dahlgren, kultursamordnare

Cris Owen, låtskrivare och producent

Annons

Martin Ullits Dahl, frilansmusiker

Therese Willstedt, regissör

Per Bengtsson, creative director PM & Vänner

Nahide Arabadji, verksamhetsutvecklare, fristadskoordinator och poet

Nils Hector, kulturentreprenör

Dr. Martin Knust, lektor i musikvetenskap

Henrik Fagelberg, verksamhetsutvecklare SV, musiker i bluesrockbandet K.L.K.

Johan Bernander, regissör, dramatiker och teaterpedagog

Erling Rask, f d rektor Kulturskolan

Joakim Granlund, verksamhetsutvecklare

Annons

Elin Skorup, konsert- och operasångerska

Erica Månsson, vd Nilsson & Månsson

Helene Zetterholm, verksamhetsutvecklare Studiefrämjandet

Birgitta Jöneteg, sångpedagog och körsångare

Björn Johansson Boklund, skådespelare

Lasse Dahl, säljare, musiker i punkrockbandet The Dryheaves

Stefan Nilsson, fotograf

Amanda Niklasson, journaliststudent

Helena Sandström Cruz, regissör

Ulla Lundegård, kulturarbetare

Annons

Janna Li Holmberg, journalist

Thomas Niklasson, fd domkyrkoorganist i Växjö

Erik Rask, kompositör och musiker

Britt Bergström, konstnär

Hans Linden, sångpedagog och körledare

Elisabet Stoltz Niklasson, fd organist Mariakyrkan

Sven Kihlström, musiker

Sofia Niklasson, sångerska i Radiokören och frilansmusiker

Lars Lindroth, dragspelare

Amanda Vasko, leg.läk och sångerska

Annons

Jonah Merkel, dekormålare och scenarbetare

Malin Mases Arvidsson, skådespelerska

Irene Aikele, fotterapeut

Anna Eklund, danslärare, pedagog och koreograf

Andreas Dahl, dramapedagog och regissör

Anders Willstedt, leg.läk och körsångare

Dorethea Knust, kantor

Tina K Persson, poet, Italienska Palatset

JO Waldo, lärare och körsångare

Talis Vasko, leg.psykolog och amatörskådespelare

Annons

Dag Zetterholm, lärare

Lotte Ohlander, barnmorska och operasångerska

Torben Ohlander, It-konsult och musiker

Bahareh Razekh Ahmadi, skådespelerska och musikproducent

Erica Wimhed, sjuksköterska

Gerda Nilsson, leg.psykolog och sångerska

Björn Blom, polis

Catarina Ragnar, logoped och körsångare

Martin Jägervall, leg.läk, körsångare och amatörskådespelare

Alba Gutiérrez Malmbom, sångerska

Satsningar på kultur är viktigt om Växjö ska vara en attraktiv stad för invånare och inflyttare, skriver debattskribenterna.
Satsningar på kultur är viktigt om Växjö ska vara en attraktiv stad för invånare och inflyttare, skriver debattskribenterna.
Annons
Annons
Annons
Annons