Annons

Låt barnen promenera till och från skolan

Det är dags för skolstart och kanske även en ny vana? Sjukgymnasten och lektorn Anna Hafsteinsson Östenberg argumenterar i var sin debattartikel för att föräldrar ska låta sina barn och ungdomar ta sig till skolan för egen maskin.
Debatt • Publicerad 15 augusti 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi måste lära våra barn att förstå hur de promenerar eller cyklar säkert och ser sig för på vägen till skolan, skriver Anna Hafsteinsson Östenberg.
Vi måste lära våra barn att förstå hur de promenerar eller cyklar säkert och ser sig för på vägen till skolan, skriver Anna Hafsteinsson Östenberg.Foto: Michael Probst

Nu närmar vi oss slutet av augusti och med det skolstart för många barn och ungdomar. Skolan är en plats som alla barn och ungdomar måste ta sig till. Det är skolplikt i vårt land. Med denna skolplikt skulle kunna följa en mycket positiv, vanebildande och hälsosam aktivitet för många. Hur vore det om vi lät våra barn och ungdomar ta sig för egen maskin till skolan – varje dag? En effekt av detta skulle då också vara att problemen runt skolorna med de farliga bilarna skulle försvinna. Men, det kräver mod av alla föräldrar och det kräver tid. Vi måste lära våra barn att förstå hur de promenerar eller cyklar säkert och ser sig för på vägen till skolan. Ingenting kommer av sig självt. Detta är en lärprocess för både barn och föräldrar. Våga släppa, våga ge era barn det de har rätt till! Aktiv förflyttning och hälsosamma vanor.

Under de senaste åren har det kommit rapporter från olika håll där forskare är överens och budskapet varit detsamma: Barn och ungdomar rör sig för lite, är för svaga, sover för lite och äter illa. I Sverige är det endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna som rör sig de rekommenderade 60 minuterna om dagen och ungdomar blivit i genomsnitt 10 procent svagare de senaste 25 åren. Detta trots att allt fler idrottar organiserat. När barn och ungdomar inte är fysiskt aktiva och använder sin kropp tränar de inte heller på att använda sin rörelseförmåga såsom balans, koordination, styrka och uthållighet.

Annons

Örjan Ekblom, GIH, gav redan för ett antal år sedan tre helt handfasta, enkla råd baserade på resultaten från vetenskapliga studier:

• Ingen skjuts = aktiv förflyttning

• Begränsad skärmtid

• Föregå med gott exempel

Detta är forskning när den är som bäst! Det finns en direktkoppling ut i verkligheten så att vi alla kan ta del av den.

Vi vet att stillasittande är kopplat ökad risk för sjukdomar. Vi vet att barn och ungdomar tillbringar mer tid framför en skärm och den långsiktiga konsekvensen av detta är att vi är på väg mot ett ökat stillasittande vilket i sig medför en ökad risk för sjukdom. Vi behöver låta barn och ungdomar få en vana – habitus – att det är naturligt att röra på sig i vardagen och inte bara under träningstid då vi vet att de flesta ungdomar slutar med aktivt idrottande i tonåren (vilket är ett ämne som kräver sin egen debattid).

Aktiv förflyttning kan inte ersättas med schemalagd aktivitet eftersom den innehåller frihet, ansvar, en ansträngning, en förmåga att planera sin tid, transportera sin utrustning och är en samhällsfostrande aktivitet likväl som en fysisk aktivitet som förbereder oss för ett eget ansvarstagande. Tänk om vi vuxna kunde vara överens om att det är det dags för oss att ta vårt ansvar och premiera aktiv förflyttning och se dess fördelar i stället för dess få nackdelar. Vi föräldrar av i dag skjutsar våra barn antingen de vill eller inte. Vi berövar dem en upplevelse av att själva kunna och ha ansvar för sin förflyttning, den självklara vanan att välja aktiv förflyttning, möjlighet till samvaro efter träningen eftersom vi står redo och väntar med den passiva transporten. Dessutom – ytterligare en vinst är att ju mindre vi vuxna skjutsar, desto mer tid får vi till att sköta vår egen aktiva förflyttning och får vårt rörelsebehov tillgodosett!

Anna Hafsteinsson Östenberg, leg Sjukgymnast, PhD, Lektor i Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitet, förälder

Annons
Annons
Annons
Annons