Annons

Livskvalitet kan inte bara mätas i pengar

Det är lätt att hamna snett när en vill kritisera Miljöpartiet. Det reseavdrag som nu är ute på remiss är långt ifrån klubbat, skriver Magnus P. Wåhlin (MP).
Debatt • Publicerad 2 december 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är inte bilens bränsle som får livspusslet att gå ihop, det är bilen, eller egentligen själva transporten. Det betyder att vi måste arbeta ännu hårdare med att ställa om vår bilflotta”, skriver Magnus P. Wåhlin (MP).Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Idén med reseavdrag är, enligt MP, att det ska gå till dem som måste använda bil, inte till de i storstädernas kanter där kollektivtrafiken fungerar. Välbeställda SUV-ägare i Stockholms kranskommuner behöver inga subventioner på landsbygdens bekostnad. I Kronobergs län finns många platser där kollektivtrafiken inte fungerar för arbetspendlare och då ska reseavdrag kunna användas.

Det innebär ju inte att de fossila bränslena ska vara kvar, de måste bort så fort som möjligt. Just nu har vi rekordhöga nivåer av klimatgaser i atmosfären, det syns just nu inga tecken på att mänsklighetens utsläpp minskar. Detta är mycket illa då det just nu inte alls ser ut som om vi ska klara Parisavtalet som stipulerar ett temperaturmål på max två graders uppvärmning.

Annons

Det är inte bilens bränsle som får livspusslet att gå ihop, det är bilen, eller egentligen själva transporten. Det betyder att vi måste arbeta ännu hårdare med att ställa om vår bilflotta och därför är Miljöpartiets förslag om bidrag till omställning av bilar till etanol- och biogasdrift så viktigt.

Dessutom behöver många fler som kan ta bussen eller cykeln göra det. Vi har ett gemensamt ansvar att ställa om. Det behöver inte ske i morgon utan i dag. I stället för att höja kollektivtrafikpriserna och lägga ner busslinjer och tåglinjer behöver vi kraftsamla för att kollektivtrafiken ska fungera för fler. Kronobergs län behöver effektivare och billigare kollektivtrafik, inte det motsatta som nu verkar vara idén.

Miljöpartiet vill se ett samhälle som klarar ställa om och som samtidigt klarar av att minska de klyftor som finns i vårt samhälle. När vi ökar inblandningen av fossilfria drivmedel vid pumpen, ger bidrag till fossilfria bilar och till omställning av diesel- och bensindrivna bilar gynnar det många. Men vi ska komma ihåg alla de som inte har möjlighet att ta sig runt med bil alls. Deras livspussel måste lösas med social rättvisa och billig kollektivtrafik, säkra cykelvägar och trygga trottoarer.

Det ekonomistiska samhället som räknar allt i pengar och ören är ett kallt samhälle. Miljöpartiet vill se flera sätt att mäta livskvalitet och det betyder just att söka det som är gott för så många som möjligt och minska problem och lidande för så många som möjligt. En kan kalla det utilitarism, vi kallar det solidaritet.

Magnus P. Wåhlin (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons