Annons

Lokala företagare är viktiga för Växjö

Här kommer ett svar till Kenneth Eriksson som den 9 december reflekterar över den nya inköpspolicyn. 
De måltider som serveras i Växjö kommuns offentliga kök ska vara hållbara, näringsriktiga och smakliga.
Replik • Publicerad 13 december 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det svenska jordbruket är världsledande vad det gäller hållbar mat som är sund och säker”, skriver Eva Johansson (C).
”Det svenska jordbruket är världsledande vad det gäller hållbar mat som är sund och säker”, skriver Eva Johansson (C).Foto: Stian Lysberg Solum

Det vill vi säkerställa för att maten ska fortsätta vara även i framtiden. Jag har förståelse för att de nya riktlinjerna för upphandling av mat, kan uppfattas som ett avsteg från kommunens inköp av närproducerad mat.

Så är inte fallet, utan bakgrunden till att vi valde att lyfta ut begreppet närproducerat i målet för inköp av mat är att det har varit svårt att få en enhetlig och konsekvent tolkning av målet då det varit för många externa aktörer med i bedömningen. Måluppfyllelsen blev därför otillförlitlig och därför fanns det anledning att ändra.

Annons

Jag är medveten om att det finns utmaningar för konsumenter att göra bra val i butiken med otydliga märkningar. Som centerpartist driver vårt parti på för tydligare och bättre märkning av maten, exempelvis ursprungsland. Det skapar bättre förutsättningar för konsumenten att göra ett aktivt val både på lokal, nationell och europeisk nivå.

De nya riktlinjerna för vår kommun klargör att för en produkt ska kunna klassificeras som svensk, kan den inte vara en produkt förädlad i Sverige och ha ett annat ursprungsland. Detta gäller givetvis även tvärtom, alltså om en produkt har ursprungsland Sverige men förädlats i annat land betraktar vi den inte som svensk utan sorteras bort på tillverkningsland.

Vi vill samtidigt främja att vi handlar från våra lokala småföretag, därför kommer Växjö kommun även fortsättningsvis i upphandlingsprocessen att undanta en mindre del av inköpsvolymen som vi sedan kan direktupphandla lokalt från mindre producenter.

Redan idag bryts specifika varor ur våra stora upphandlingar, exempelvis ägg. Det har inneburit att mindre lokala producenter har kunnat lämna anbud. Målet är att vi genom den nya definitionen och våra hållbarhetskriterier ska kunna öka upphandlingsavdelningens möjligheter till att säkerställa att vi får svenska och närproducerade produkter och när marknaden tillåter ekologiska/KRAV-produkter.

Det svenska jordbruket är världsledande vad det gäller hållbar mat som är sund och säker. Centerpartiet ser gärna att maten är svensk, närproducerad och fri från skadliga kemikalier, tillsatser och utan onödig användning av antibiotika.

Det är en viktig fråga som vi driver från lokal till europeisk nivå. Vi vet att hur vi producerar, transporterar och konsumerar mat påverkar klimatet. Vårt miljö- och klimatavtryck måste minskas och vår mat måste bli mer hållbar.

Genom att byta ut importerad mat mot svensk mat med hög miljö- och klimathänsyn, kan vi ta större ansvar för både bättre djurhälsa och miljö.

Eva Johansson (C), kommunalråd i Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons