Annons

LSS är en rättighet och en frihetsreform

Det är dags att förstatliga ansvaret för LSS. Det är Liberalerna som är drivande när det gäller att återställa ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”, så att även personer med stora funktionsvariationer kan leva ett så bra liv som möjligt.
Debatt • Publicerad 10 december 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gunnar Nordmark (L) skriver om LSS.
Gunnar Nordmark (L) skriver om LSS.Foto: Lena Gunnarsson

I januariöverenskommelsen fastslogs att LSS ska återställas till vad som rådde före 2015. Det var i mycket avgörande, för om vi Liberaler skulle ställa oss bakom överenskommelsen eller ej.

Nu har riksdagen tagit de första stegen för att förverkliga detta. 16 oktober röstade riksdagen igenom att andning ska ses som ett grundläggande behov och därför ligga till grund för personlig assistans. Det är en lagändring som gäller från den första november 2019.

Annons

Det är dessutom ett lagförslag ute på remiss, där det föreslås att även sondmatning åter ska vara grund för att få personlig assistans. Om allt går som det är tänkt, kommer detta förslag att antas av riksdagen sent i höst eller tidigt i vår och gälla från och med den förste juli 2020.

Vi Liberaler anser att regeringen inte drivit fram sina lagförslag i den hastighet vi hoppats. Det har tagit allt för lång tid, att återställa att andning och sondmatning ska räknas in i LSS-grundande behov.

Vi oroas också av att regeringen i lagtexten om LSS vill skriva in att grundläggande behov för att få LSS ska vara ”av mycket privat eller integritetskänslig karaktär.”

En sådan skrivning skulle öppna upp för fler godtyckliga bedömningar av Försäkringskassan och riskerar dessutom att domstolar snävar in ytterligare på rätten till personlig assistans.

Vi Liberaler vill tvärtemot detta återställa rätten till personlig assistans, så att den blir den frihetsreform den är avsedd att vara. Förstatliga ansvaret för LSS, så att personer inte drabbas av en otydlig ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna. Se till att regeringen i sitt regleringsbrev för Försäkringskassan är tydlig med att LSS är en rättighet och en frihetsreform för människor med funktionsvariationer, inte ett besparingsobjekt.

Gunnar Nordmark, Liberalerna Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons