Annons

M: Det är tid för Europa att leverera resultat

Europaparlamentariker Tomas Tobé (M) presenterar tre särskilda ­prioriteringar i Europaparlamentet för ett tryggare och friare Europa.
Debatt • Publicerad 2 augusti 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Europaparlamentet i Strassbourg.
Europaparlamentet i Strassbourg.Foto: Fredrik Persson/TT

Inför EU-valet presenterade vi moderater konkreta reformer för att stoppa den fria rörligheten för kriminella, för att rädda klimatet genom satsningar på både förnybar energi och mer kärnkraft och för en mer kontrollerad invandringspolitik.

Det är reformer som Europa behöver för att bli tryggare, friare och bättre.

Annons

Tack vara ett starkt stöd från svenska folket för den linjen finns nu förutsättningar för att i Europaparlamentet driva på för att det ska bli verklighet.

Under den nya mandatperioden har jag därför tre särskilda prioriteringar:

Kraftfullt bekämpande av brottslighet och terrorism. Europa måste stärka sitt polis- och justitiesam­arbete med både befogenheter och resurser. Ett särskilt arbete bör inriktas mot de internationella stöldligorna. Europa behöver också förstärka samarbetet mot terrorism genom satsningar på Europols antiterrorcenter. Utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund och hatpredikanter måste stoppas.

Fasa ut smutsig kolkraft och rysk gas. Enbart de tio största kolkraftverken i EU släpper ut nästan fyra gånger så mycket koldioxid som de totala utsläppen i hela Sverige under ett år. Det krävs därför satsningar på mer förnybar energi och fossilfri kärnkraft, ökade resurser till kärnkraftsforskning och att Europas elnät byggs samman i ökad utsträckning – om vi på allvar ska klara att minska utsläppen och öka tillväxten.

Helhetsgrepp om invandringspolitiken. EU:s bistånds- och utvecklingspolitik ska vara resultatinriktad och bidra till utrotad fattigdom och färre konflikter samt stabilisera fattiga och osäkra delar av världen. På så sätt kan orsakerna till migration minska och Europas omvärld bli säkrare. Samtidigt måste Europa få en kontrollerad och rättssäker invandringspolitik på plats, där vi har full kontroll över den yttre gränsen.

Nu är det tid för Europa att hålla ihop och leverera resultat. Jag kommer göra mitt bästa för att bidra till det.

Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons