Annons

Nytt sjukhus har många fördelar

Inledningsvis kan nämnas att jag inte kan titulera mig som advokat eller läkare, däremot har jag god insikt i infrastruktur samt logistikbranschen som kommer vara stor del av ett nybygge av ett sjukhus, det vill säga dess transporter.
Debatt • Publicerad 14 maj 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På genomgången av det ekonomiska var grundkostnaden relativt lika för nybygge och för renovering av befintligt sjukhus. Att ha god hushållning av pengar är något vi Sverigedemokrater absolut ska beakta.

Ytterligare en viktig post är den vård som våra medborgare får och den arbetsmiljö våra medarbetare skall finna acceptabel.

Annons

Att bygga ett nytt sjukhus utanför centrumkärnan har många fördelar. Det möjliggör effektivare transporter för ambulanspersonal ifrån länets samtliga kommuner utan att fastna i stadsköer, vilket är ett återkommande problem i centrala Växjö. När det kommer till akutfall är tiden den största avgörande faktorn för patienters hälsa.

Andra parametern är att Växjö växer, i en framtid kommer sjukhuset åter vara en central plats, men då med fördelen att så väl kollektivtrafik och ambulans har genomfartsleder vilket underlättar resan till och från sjukhuset utan att behöva igenom stadskärnans snäva gator.

Vi har även ett måldatum där sjukvårdspersonalen kan se fram emot en miljö med anpassad sjukvårdsutrustning för den fantastiska vård som vår personal gör dagligen, men med bättre resurser och förutsättningar.

Att bygga om befintligt sjukhus skulle enligt dokumenten vi har tagit del av, i grunden kosta detsamma under förutsättning att varje minut är kalkylerad, där trafik och arbetarna är obefintliga faktorer, men så ser inte verkligheten ut.

Hjärtpatienter behöver opereras inom sina exakta tidsramar för att inte riskera hälsan, då krävs att all byggtrafiken styrs minutiöst. Ett lass med grus som skall tippas 11.01 får alltså inte göra detta 11.04 utan måste när yttre faktorer påverkar vänta tills nästa tillfälle. De som arbetar med den delen av bygget berörs av stillaståendet vilket ger merkostnader för förseningar och slutnotan för medborgarna stiger.

De tre största argumenten att tillstyrka ett nytt sjukhus är att:

• Ett nytt sjukhus kan vara klart inom sju år medan vårdpersonalen kan ombesörja medborgarnas vård ostört. Det ökar förutsättningarna att hinna ifatt den eftersläpande vården efter covid-19.

• Ekonomiskt blir det en föränderlig slutkostnad till våra medborgare för att bygga om det gamla när yttre påverkansgraden inte går att beräkna.

• Till sist, hur ska vi locka vår nyutbildad vårdpersonal till en byggarbetsplats som varar under hela deras yrkesverksamma liv, det vill säga när ombyggnationen kan stå klart först om 50 år?

Många av dagens vårdpersonal skulle inte hinna få se det gamla sjukhuset färdigställt. När målet är nått med stadigvarande inverkan på sjukhusmiljön, behöver renoveringen snart börja om där den började.

Annons

Det gamla sjukhuset skulle kunna bli en möjlighet för våra unga att få sin första bostad till en överkomlig hyra för att ta klivet ut i vuxenlivet där arbete, familj och utbildning en gång startade för alla oss som nu är vuxna.

Kanske avstår de vårdutbildning på grund av lång bostadskö och med vetskapen att heltidsarbete knappt täcker hyrorna.

Varför inte försöka ge dem en bra start i livet? Unga har i regel inte bil, men kollektivtrafik finns precis runt hörnet vilket gör att förutsättningarna finns att välja ett miljövänligt och mer ekonomiskt alternativ. Hyresrätter ska hålla god standard, men det är långt ifrån den tekniska utrustning som sjukhuset behöver för att säkerställa god vård och arbetsmiljö, som krävs för ungas bostäder.

En kombination som bygger framtidsutsikter för alla åldrar - det är möjligt med rätt ledning.

Jeanette Schölin (SD), Region Kronoberg

”Att bygga ett nytt sjukhus utanför centrumkärnan har många fördelar”, skriver Jeanette Schölin (SD).
”Att bygga ett nytt sjukhus utanför centrumkärnan har många fördelar”, skriver Jeanette Schölin (SD).Foto: Jonas Engman
Annons
Annons
Annons
Annons