Annons

Politiker i otakt med verkligheten

I härvarande tidning har vi vid ett flertal tillfällen kunnat läsa om hur olika länspolitiker på skilda nivåer uppenbarligen befinner sig i sin egen lilla bubbla, tyvärr utan fönster mot verkligheten. Detta är särskilt uppenbart i den coronapandemi som vi just nu befinner oss mitt i.
Insändare • Publicerad 4 maj 2020
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Beslutet att slopa ett tidigare infört extra OB-tillägg för undersköterskor är ett exempel på att politiker är i otakt med verkligheten, enligt Olle Nilsson.
Beslutet att slopa ett tidigare infört extra OB-tillägg för undersköterskor är ett exempel på att politiker är i otakt med verkligheten, enligt Olle Nilsson.Foto: Henrik Montgomery/TT

Tidigare kunde vi ta del av Region Kronobergs beslut att slopa ett tidigare infört extra OB-tillägg för undersköterskor, medan sjuksköterskorna fick behålla sitt. Allt motiverat av tidigare beslut och svårigheterna att rekrytera just sjuksköterskor.

Oaktat motiv och förklaringar är det ett ytterst olämpligt tillfälle att göra en sådan förändring, just nu, när all personal jobbar ”häcken av sig”, tyvärr också med fara för egen hälsa och med ”löfte om” kanske indragen sommarsemester. Dessutom i en tid när hela samhället har spenderbyxorna på sig för att minska konsekvenserna av pandemien.

Annons

En besparing med cirka 25 miljoner kronor är härvidlag försumbar jämfört med till exempel kostnaderna för hyrpersonal. Att åberopa tidigare beslut är heller inget tungt skäl. Säg den myndighet som inte har kunnat ändra sig när det barkar helt fel, vilket tyvärr sker alltför ofta.

På ett annat ställe i tidningen har vi kunnat läsa om ett förslag från en moderat ledamot i Tingsryds kommun om att sänka bemanningen på kommunens äldreboende, ett förslag som dessutom anammats av Centerpartiet. Att just nu och då vi dessutom har sett att den mest omfattande smittspridningen på våra äldreboenden och inom hemtjänsten tyder på total avsaknad av verklighetsförankring. Underbemanningen med alltför många vårdtagare per anställd bidrar härtill.

Och nu, senast, har vi kunnat läsa om hur kommunfullmäktiges ordförande i samma kommun läser Folkhälsomyndighetens rekommendationer på samma sätt som ”fan läser bibeln”, som den jurist han är, det vill säga söker bokstavstolka rekommendationerna i stället för att se till syftet med desamma. Att motivera beslutet med avsaknaden av straffsanktioner synes omöjligt att förstå med enbart hjälp av sunt förnuft.

Sammantaget några exempel från länet som visar på maktfullkomliga politiker som tyvärr saknar nödig verklighetsförankring och vanligt sunt bondförnuft.

Olle Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons